Wetswijzigingen, tendensen en hete hangijzers: hier leest u alles over het vennootschapsrecht in al zijn facetten.

Nieuws

Expert in de kijker

jeanpierrevincke
Jean Pierre Vincke

Erebedrijfsrevisor Jean Pierre Vincke heeft zich jarenlang verdiept in het ondernemingsrecht, en meer specifiek in het vennootschapsrecht. Daar getuigen de vele boeken en artikels in tijdschriften van. Het vennootschapsrecht ligt hem nauw aan het hart en na een jarenlange ervaring in het bedrijfsrevisoraat, legt hij zich nu toe op de komende hervorming van het vennootschapsrecht. Jean Pierre staat al jaren in voor de module vennootschapsrecht op monKEY. Daarnaast geeft Jean Pierre seminaries over actuele items in het vennootschapsrecht.

Uitgelicht

Revolutie in het Belgisch vennootschapsrecht

vennootschapsrecht_lw

Het was een werk van lange adem maar eindelijk ligt het er: het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Een hervorming van het Belgisch vennootschapsrecht is het zeker, misschien mogen we zelfs van een revolutie spreken. Het is immers 20 jaar geleden dat het vennootschapsleven zo’n grondige facelift kreeg!

Over de inwerkingtreding is veel gezegd en geschreven (en veel geschoven), maar uiteindelijk is de definitieve inwerkingtreding als volgt :

  • Op de vennootschappen, verenigingen en stichtingen die bestaan op de dag van de inwerkingtreding van deze wet is het WVV voor het eerst van toepassing op 1 januari 2020.
  • Voor nieuwe vennootschappen en verenigingen geldt 1 mei 2019 als inwerkingtreding.
  • Er zijn een uitgebreide inwerkingtreding en overgangsregeling voorzien voor allerhande bestaande vennootschapsvormen in allerlei situaties.

Lees bij over de hervorming van het vennootschapsrecht:

Vergroot uw expertise