Maak uw vennootschap moderner, coherenter en efficiënter door een slimme toepassing van het WVV.

Uitgelicht

Revolutie in het Belgisch vennootschapsrecht

Voor het vennootschapsrecht impliceert het WVV een echte revolutie. Met het nieuwe wetboek gaat de wetgever voor meer eenvoud en meer flexibiliteit. Enkele opvallende nieuwigheden zijn: 

  • Een drastische vermindering van het aantal rechtsvormen totdat enkel de maatschap, de VOF, de CommV, de besloten vennootschap (BV), de coöperatieve vennootschap (CV) en de naamloze vennootschap (NV) nog overblijven als Belgische rechtsvorm.
  • Een besloten vennootschap als ‘light vehicule’ dat beperkte aansprakelijkheid biedt zonder een maatschappelijk kapitaal te hebben.
  • Een cap op de aansprakelijkheid van bestuurders, waardoor zij afhankelijk van de omzet van hun vennootschap slechts tot een bepaalde ‘cap’ aansprakelijk zijn.
  • Een (beperkte) versoepeling van de regels voor de NV, die in de toekomst bijvoorbeeld zullen kunnen bestaan met één aandeelhouder en zelfs één bestuurder.

Het nieuwe wetboek moet het Belgische vennootschapsrecht ook concurrentieel maken in een Europees vennootschapslandschap waar vennootschappen zich steeds meer over de grenzen heen bewegen.

Nieuws

Expert in de kijker

tim-fransen-portret
Tim Fransen

Tim Fransen is advocaat (senior counsel) bij K law en gespecialiseerd in ondernemingsrecht. Hij staat ondernemers bij in het oplossen van hun juridische problemen. Tim spreekt regelmatig op seminaries en publiceert over diverse onderwerpen. De ondernemers staan daarbij centraal. Tim werkt mee aan de monKEY-modules  NV in de praktijk, BVBA in de praktijk en ook aan Vennootschap in pocket en De Vennootschap.

Maak van elk professioneel vraagteken een punt