Wetswijzigingen, tendensen en hete hangijzers: hier leest u alles over het vennootschapsrecht in al zijn facetten.

Nieuws

Expert in de kijker

jeanpierrevincke
Jean Pierre Vincke

Erebedrijfsrevisor Jean Pierre Vincke heeft zich jarenlang verdiept in het ondernemingsrecht, en meer specifiek in het vennootschapsrecht. Daar getuigen de vele boeken en artikels in tijdschriften van. Het vennootschapsrecht ligt hem nauw aan het hart en na een jarenlange ervaring in het bedrijfsrevisoraat, legt hij zich nu toe op de komende hervorming van het vennootschapsrecht. Jean Pierre staat al jaren in voor de module vennootschapsrecht op monKEY. Daarnaast geeft Jean Pierre seminaries over actuele items in het vennootschapsrecht.

Uitgelicht

Reeks revolutie in het Belgisch vennootschapsrecht

In het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht wordt al jaren gewerkt aan een hervorming van Belgische vennootschaps- en verenigingsrecht. Dit leidde onder impuls van minister Koen Geens tot een wetsontwerp voor een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) dat in juni werd ingediend in de Kamer. Na een kritisch advies van de Raad van State in september, werd dit ontwerp op 1 oktober 2018 opnieuw behandeld in de kamercommissie Handel. Ondanks de vele kritieken, wordt verwacht dat het parlement het wetboek op korte termijn zal goedkeuren, zodat het in de eerste helft van 2019 in werking kan treden.

Vergroot uw expertise