Maak uw vennootschap moderner, coherenter en efficiënter door een slimme toepassing van het WVV.

Uitgelicht

Revolutie in het Belgisch vennootschapsrecht

Voor het vennootschapsrecht impliceert het WVV een echte revolutie. Met het nieuwe wetboek gaat de wetgever voor meer eenvoud en meer flexibiliteit. Enkele opvallende nieuwigheden zijn: 

  • Een drastische vermindering van het aantal rechtsvormen totdat enkel de maatschap, de VOF, de CommV, de besloten vennootschap (BV), de coöperatieve vennootschap (CV) en de naamloze vennootschap (NV) nog overblijven als Belgische rechtsvorm.
  • Een besloten vennootschap als ‘light vehicule’ dat beperkte aansprakelijkheid biedt zonder een maatschappelijk kapitaal te hebben.
  • Een cap op de aansprakelijkheid van bestuurders, waardoor zij afhankelijk van de omzet van hun vennootschap slechts tot een bepaalde ‘cap’ aansprakelijk zijn.
  • Een (beperkte) versoepeling van de regels voor de NV, die in de toekomst bijvoorbeeld zullen kunnen bestaan met één aandeelhouder en zelfs één bestuurder.

Het nieuwe wetboek moet het Belgische vennootschapsrecht ook concurrentieel maken in een Europees vennootschapslandschap waar vennootschappen zich steeds meer over de grenzen heen bewegen.

Nieuws

Maak van elk professioneel vraagteken een punt