Nieuws

 

 

Vergroot uw expertise

 

 

Aanpassing van het stelsel van meerwaarden op aandelen

Toegelicht door uw monKEY-expert

Voor de aanslagjaren 2019 en 2020 wordt het stelsel van meerwaarden op aandelen grondig aangepast:

  • Het afzonderlijke tarief van 0,4% op meerwaarden op aandelen verwezenlijkt na één jaar door grote vennootschappen wordt afgeschaft (hierdoor kunnen meerwaarden op aandelen vanaf aj. 2019 opnieuw volledig worden vrijgesteld, zelfs als deze verwezenlijkt werden door grote vennootschappen).
  • de voorwaarden voor de vrijstelling van meerwaarden op aandelen worden volledig afgestemd op die voor de dbi-aftrek. Zo moet men vanaf dan de participatievoorwaarde respecteren zoals opgenomen in artikel 202, §2 WIB92, opdat de meerwaarde in aanmerking zou komen voor vrijstelling.

 

In de aanslagjaren 2019 en 2020 kan de meerwaarde enkel vrijgesteld worden indien er voldaan wordt aan:

  • de taxatievoorwaarde,
  • de participatievoorwaarde en
  • indien de aandelen aangehouden worden in volle eigendom voor een ononderbroken periode van meer dan 1 jaar (houdperiode
schema-tax-hervorming-pngv2

Wordt er niet voldaan aan de taxatievoorwaarde OF wordt er wel voldaan aan de taxatievoorwaarde, maar niet aan de participatievoorwaarde, dan zal de meerwaarde belast worden aan het tarief in de vennootschapsbelasting.

Wordt er enkel voldaan aan de taxatie -en participatievoorwaarde en wordt er niet voldaan aan de houdperiode, dan zal de meerwaarde belastbaar zijn aan het afzonderlijk tarief van 25% (+2% aanvullende crisisbijdrage). Kan de vennootschap in dit geval gebruik maken van het verlaagde tarief vennootschapsbelasting van 20% (+ 2% aanvullende crisisbijdrage) op de eerste schijf van 100.000 aan winst, dan mag zij dit verlaagde tarief ook toepassen op de meerwaarde.

Inwerkingtreding: deze maatregel treedt  in werking op 1 januari 2018 en is van toepassing vanaf aanslagjaar 2019 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2018.

Vanaf aj. 2021 wordt het afzonderlijk tarief van 25% geschrapt. Dit tarief heeft geen zin meer omdat het tarief in de vennootschapsbelasting vanaf aj. 2021 gelijk is aan 25%. Voldoet men niet aan de voorwaarden van de dbi-aftrek (taxatievoorwaarde, participatievoorwaarde, houdperiode), dan zal de meerwaarde belastbaar zijn aan het tarief in de vennootschapsbelasting.

Inwerkingtreding: deze maatregel treedt  in werking op 1 januari 2020 en is van toepassing vanaf aanslagjaar 2021 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020.

Benieuwd naar wat u in de komende aanslagjaren nog allemaal kan verwachten? monKEY vertelt u er alles over!

Probeer nu 14 dagen gratis.

Publicaties

Het juiste advies geven wordt kinderspel met behulp van deze publicaties.

roel
Roel Van Hemelen
Partner TaxQuest, Auteur "Hervorming vennootschapsbelasting" & "Vennootschap of eenmanszaak?"

De verlaging van de vennootschapsbelasting in ruil voor het inleveren van bepaalde niche-maatregelen. Vooral onze Belgische KMO’s komen als winnaars uit de bus en zien hun globale belastingdruk gevoelig dalen.

 

 

Opleidingen

Mis niets van alle wijzigingen met deze opleidingen. Praktisch & actueel!