Whitepaper "One stop shop"

Wat is de impact van de nieuwe OSS-regeling op het vlak van goederen, diensten en invoer?

De nieuwe one stop shop-regeling (OSS), die in 2021 van kracht wordt, betekent vooral een vereenvoudiging van het huidige btw-systeem.

Hoe dit nieuwe systeem zich vertaalt in de praktijk en wat de impact zal zijn op het vlak van goederen, diensten en invoer wordt u door Eddy Struyven, auditeur-generaal van de FOD Financiën, helder uitgelegd aan de hand van enkele concrete voorbeelden.

U kan Wolters Kluwer steeds bereiken op 015 78 76 00 of klant.BE@wolterskluwer.com om uw toestemming in te trekken, uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, te laten wissen, beperkt te laten verwerken of over te dragen. Voor meer informatie kan u onze Privacy Policy nalezen.

jn2764-kluw-btw-campagne-e-books-oss-regeling-beeld-op-landingspage-583x337-nl