Whitepaper "Call-off stocks"

Nieuwe regeling inzake voorraad op afroep: wat verandert er en wanneer?

In het kader van ‘btw quick fixes’ voorziet de EU een nieuwe regeling inzake call-off stocks (COS) of voorraden op afroep. Sinds begin dit jaar kan een goederenvoorraden eenvoudiger verzonden worden naar een andere lidstaat zonder daarvoor ingewikkelde administratieve procedures te moeten doorlopen.

Hoe de regeling werkt, over welke handelingen of soort verzendingen het gaat en enkele concrete toepassingsvoorbeelden zijn door Eddy Struyven, auditeur-generaal van de FOD Financiën, verwerkt in deze whitepaper.

U kan Wolters Kluwer steeds bereiken op 015 78 76 00 of klant.BE@wolterskluwer.com om uw toestemming in te trekken, uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, te laten wissen, beperkt te laten verwerken of over te dragen. Voor meer informatie kan u onze Privacy Policy nalezen.

jn2707-kluw-e-book-btw-call-off-stock-li-1200x627-nl2