De eerste verjaardag van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt momenteel overschaduwd door de coronacrisis. In deze videoreeks vertellen onze experten vennootschapsrecht hoe bestuurders zichzelf, hun personeel en cliënteel en uiteraard ook de vennootschap zelf door deze crisis kunnen loodsen. Thomas Vandersmissen en Tim Fransen van K law geven online advies, vanuit hun quarantainekantoor.

Welke impact heeft de coronacrisis op de bestuurders?

"Controle, rapportering en opvolging zijn cruciaal voor een goed bestuur. En laat dat nu net moeilijk zijn in deze tijd."

Wat als de aansprakelijkheid ter discussie komt?

"Je kan vandaag niet besturen alsof er niets aan de hand is. In alles wat je doet, zal de crisis een rol spelen."

Welke vennootschapsrechtelijke bepalingen wegen door?

"Vooral nu zullen veel vennootschappen de alarmbelprocedure op basis van het nieuwe WVV moeten toepassen."

Wat met de jaarafsluiting in deze moeilijke tijd?

"In het jaarverslag zullen de bestuurders de impact op de onderneming en haar financiële toestand toelichten."

Kan een vennootschap dividenden of tantièmes uitkeren?

"Natuurlijk. Het WVV bepaalt hier wel een bijkomende verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van een BV."

Welke concrete tips kunt u aan bestuurders meegeven?

"Wees extra waakzaam in deze periode. Maar vooral, laat de huidige situatie uw ondernemingszin niet temperen."