Hervorming vennootschapsbelasting

De hervorming in de vennootschapsbelasting heeft heel wat wijzigingen met zich meegebracht. Met deze gratis one-pagers krijgt u in een notendop een overzicht van de belangrijkste maatregelen. Kort en krachtig, zodat u helemaal mee bent.

U komt meer te weten over

  • De veranderingen in de autofiscaliteit na de hervorming
  • De wijze waarop kapitaalverminderingen worden aangerekend anno 2018
  • De wijzigingen aan het stelsel van meerwaarden op aandelen
  • Het nieuwe tarief dat van toepassing is op uw situatie

Ontvang nu uw gratis one-pager naar keuze in uw mailbox

U kan Wolters Kluwer steeds bereiken op 015 78 76 00 of klant.BE@wolterskluwer.com om uw toestemming in te trekken, uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, te laten wissen, beperkt te laten verwerken of over te dragen. Voor meer informatie kan u onze Privacy Policy nalezen.