Zijn alle giften aftrekbaar?

Gepubliceerd op 27-12-2019

Vlaanderen toonde zich ook dit jaar weer solidair tijdens ‘De Warmste Week’. Voor deze editie zijn er meer dan 2.000 vzw’s goedgekeurd door de Koning Boudewijnstichting. Een gift aan het goede doel maakt een verschil én … is ook fiscaal interessant, niet alleen voor particulieren maar ook voor bedrijven.

Erkende goede doelen

Alleen giften aan erkende instellingen geven recht op een belastingvermindering. Dit zijn instellingen die ofwel uitdrukkelijk opgenomen zijn in de wet, ofwel erkend zijn door de minister van Financiën.

De lijst met alle erkende instellingen vindt u op de website van de FOD Financiën: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/giften#q2

Er zijn wel voorwaarden verbonden aan de aftrekbaarheid van giften: de gift moet een bepaald minimumbedrag bedragen en is beperkt tot een bepaald percentage van de belastbare inkomsten. Dit percentage verschilt naargelang u de gift persoonlijk doet of via een vennootschap.

Belastingvermindering bij particuliere giften

Alle giften van 40 euro of meer geven recht op een belastingvermindering van 45% van het bedrag van de gift. In de loop van het eerste trimester van het volgende jaar worden de fiscale attesten verstuurd. Het bedrag dat u fiscaal in mindering kan brengen, is beperkt tot ofwel 10% van het totale netto-inkomen ofwel 392.200 euro (aanslagjaar 2020 - inkomsten 2019). Particulieren giften moeten persoonlijk uitgevoerd worden, onder eigen naam en vanaf uw persoonlijke bankrekening.

U vermeldt het totaal van de giften die aan de voorwaarden voldoen in uw aangifte

Giften en sponsoring via vennootschappen

  4375