Winwinlening wordt instrument in strijd tegen coronacrisis

Gepubliceerd op 04-06-2020

Door de Covid-19-crisis geraken veel bedrijven in solvabiliteitsproblemen. Om de kapitaalstructuur en de solvabiliteit van de Vlaamse ondernemingen en ondernemers te versterken, heeft de Vlaamse overheid de modaliteiten van de winwinlening uitgebreid en versoepeld. De maximumbedragen worden aangepast.

Meer diepgaande info over de overheidssteun aan bedrijven vindt u op monKEY. Probeer nu 14 dagen gratis >

Huidige Winwinlening

Wie als vriend, familielid of kennis gedurende een looptijd van 8 jaar tot 50.000 euro leent aan een Vlaamse startende kmo of zelfstandige, kan hierop jaarlijks een belastingkrediet van 2,5% krijgen. Dit krediet is gekoppeld aan een eventuele fiscale recuperatie als de kredietnemer het bedrag niet kan terugbetalen.

Een kredietnemer kan zo tot 200.000 euro aan winwinleningen aangaan met een maximum van 50.000 euro per kredietgever. De rentevoet is gebaseerd op de wettelijke rentevoet die van kracht is op de datum waarop de winwinlening wordt afgesloten.

De winwinlening kan in één keer na 8 jaar terugbetaald worden of volgens een aflossingstabel.
Als de kredietnemer (een deel van) het bedrag niet terugbetalen, dan krijgt de kredietgever een eenmalige belastingvermindering van 30% van het openstaand kapitaal van de lening die definitief verloren is gegaan (bv. bij faillissement, ontbinding of vereffening).

COVID-19-Winwinlening

  340