Hoe kan ik op geldige manier een COVID-19-winwinlening verlengen?

Gepubliceerd op 30-11-2020

Om de Vlaamse bedrijven en ondernemers te steunen tijdens de COVID-19-crisis, heeft de Vlaamse overheid in oktober de modaliteiten van de winwinlening uitgebreid en versoepeld. Dat is goed nieuws voor winwinleningen die aflopen in 2020. De looptijd van deze leningen kan worden verlengd met maximum twee jaar met behoud van het jaarlijks belastingkrediet.

Meer diepgaande info over de overheidssteun aan bedrijven vindt u op monKEY. Probeer nu 14 dagen gratis >

Principe van de winwinlening

Wie als vriend, familielid of kennis gedurende een looptijd van 8 jaar tot 50.000 euro leent aan een Vlaamse startende kmo of zelfstandige, kan hierop jaarlijks een belastingkrediet van 2,5% krijgen. Dit krediet is gekoppeld aan een eventuele fiscale recuperatie als de kredietnemer het bedrag niet kan terugbetalen.

Een kredietnemer kan zo tot 200.000 euro aan winwinleningen aangaan met een maximum van 50.000 euro per kredietgever. De rentevoet is gebaseerd op de wettelijke rentevoet die van kracht is op de datum waarop de winwinlening wordt afgesloten.

De winwinlening kan in één keer na 8 jaar terugbetaald worden of volgens een aflossingstabel.
Als de kredietnemer (een deel van) het bedrag niet terugbetalen, dan krijgt de kredietgever een eenmalige belastingvermindering van 30% van het openstaand kapitaal van de lening die definitief verloren is gegaan (bv. bij faillissement, ontbinding of vereffening).

COVID-19 versie van de winwinlening

  702