Wat is een btw-eenheid

Het begrip van de ‘btw-eenheid’ bestaat in het Belgisch fiscaal recht tien jaar in 2017. In deze bijdrage bekijken we wat een btw-eenheid precies is en hoe die dan fiscaal behandeld moet worden.

Gepubliceerd op 31-08-2017

Een btw-eenheid

Een btw-eenheid is een groep btw-belastingplichtigen die: (i) juridisch onafhankelijk zijn van elkaar, maar (ii) financieel, organisatorisch en economisch wel nauw met elkaar verbonden zijn en (iii) daarom als één btw-belastingplichtige worden gezien. Om een Belgische btw-eenheid te vormen moeten alle leden in België gevestigde belastingplichtigen zijn.

Het vormen van een btw-eenheid is optioneel: een groep btw-plichtigen die aan de voorwaarden voldoet, is niet verplicht een eenheid te vormen. De individuele ‘leden’ hebben in principe de keuze om er al dan niet deel van uit te maken. Een lid kan ook vrijwillig uit de eenheid uittreden, maar dan wel pas vanaf 1 januari na het derde jaar na de toetreding.

Wat wil dat zeggen ‘financieel, organisatorisch en economisch’ verbonden?

Om een btw-eenheid te kunnen vormen, moeten de verschillende btw-plichtigen aantonen dat ze financieel, organisatorisch en economisch met elkaar verbonden zijn. Dat betekent:

  • Financieel: hiervoor kijkt men naar het aandeelhouderschap en de onderlinge controleverhoudingen en stemrechten.  
  • Organisatorisch: gemeenschappelijk bestuur van de leden.
  • Economisch: de activiteiten van de leden – gelijkaardige activiteiten of net aanvullende of complementaire activiteiten.

Als een lid een rechtstreekse deelneming van meer dan 50 % heeft in een andere belastingplichtige, worden deze voorwaarden geacht te zijn vervuld.

Belangrijkste gevolgen

De twee belangrijkste fiscale gevolgen zijn:

  • de prestaties die het ene lid van de eenheid voor een ander lid verricht: vallen buiten de werkingssfeer van de btw (interne handelingen) – zij moeten elkaar onderling geen btw aanrekenen. Voor diensten die ze voor derden presteren, moet er uiteraard wel btw worden aangerekend (externe handelingen).
  • de rechten en verplichtingen inzake btw worden op het niveau van de eenheid bekeken: o.a. het recht op aftrek, facturatieverplichting, indienen van de btw-aangiftes.

Hoelang blijft de btw-eenheid bestaan?

Hierboven zeiden we al dat er financiële, organisatorische en economische verbondenheid moet bestaan om een btw-eenheid te kunnen vormen. Deze voorwaarde geldt bij het begin van de btw-eenheid, maar ook tijdens de rest van haar bestaan. Met andere woorden: als de verbondenheid wegvalt, dan zal ook de eenheid ophouden te bestaan. Dat kan doordat de economische omstandigheden veranderen, bv. wisselend aandeelhouderschap, andere bestuurders worden aangesteld.

Een lid kan verplicht worden om uit te treden, wanneer het niet meer voldoet aan de voorwaarden om lid te zijn, of als het in een insolvabiliteitsprocedure verwikkeld is.

Gevolgen van stoppen en/of uittreden

Deze tekst werd ook gepubliceerd op Kluwer EasyWeb. Hebt u nog geen aantrekkelijke website of is het voor u ook een hele opgave om uw website up-to-date te houden? Bouw dan samen met Kluwer uw website en doe een beroep op "Kluwer EasyWeb". Met Kluwer EasyWeb verzorgen we de realisatie van uw website en onderhouden we hem door de regelmatige publicatie van nieuwsberichten die to-the-point en relevant zijn voor uw doelgroep. Op die manier kan ook u naar buiten komen met een goede gebruiksvriendelijke website die uw onderneming in the spotlights zet.

  734