Voetballen met de fiscus (2): met zakenrelaties naar een wedstrijd

Het wordt een zomer vol sport. Als een trip naar Brazilië met uw zakenrelaties er niet in zit,  kan u natuurlijk ook altijd een event organiseren voor uw klanten en samen op groot scherm naar een match van de Rode Duivels kijken. Of alvast een loge boeken voor het volgend voetbalseizoen in de nationale competitie. Wij analyseren hoe het zit met de aftrekbaarheid van deze kosten in inkomstenbelasting en btw.

Inkomstenbelastingen: publiciteitskosten versus receptiekosten

De aftrekbaarheid van de gemaakte kosten, wordt bepaald door de aard van deze kosten. Bij evenementen van bedrijven staat de vraag centraal of het gaat om publiciteitskosten of  receptiekosten. Publiciteitskosten zijn kosten die een onderneming maakt om een (potentiële) klant op de hoogte te stellen over het bedrijf en haar producten. Ze zijn volledig aftrekbaar. Receptiekosten zijn kosten die worden gemaakt voor het onthaal van klanten in de onderneming. Deze kosten zijn slechts voor de helft aftrekbaar. Het onderscheid tussen de twee is niet altijd even duidelijk en kan daardoor al eens voor discussie zorgen tussen de belastingplichtige en de administratie.

Alles hangt er vanaf wat u juist voor uw zakenrelaties doet. Als u enkel kaarten voor een wedstrijd geeft, zijn dat geen publiciteitskosten, maar receptiekosten. Er hangt immers geen promotie van uw bedrijf of haar producten aan vast. Als u een groep klanten uitnodigt om op uw bedrijf of op een andere locatie op groot scherm naar een wedstrijd van de Rode Duivels te komen kijken, kunnen de kosten voor de organisatie hiervan eventueel wel als publiciteitskosten worden beschouwd. Zorg er dan wel voor dat u duidelijk reclame maakt voor uw bedrijf, bv. door logo en naam van het bedrijf duidelijk op verschillende plaatsen uit te hangen, … Een goede raad: houd voldoende bewijsstukken bij (bv. foto’s van het event waaruit blijkt dat er reclame werd gemaakt).

De kosten van de drank en de versnaperingen die u tijdens de wedstrijd aanbiedt, worden meestal wel als receptiekosten aanzien. Zij zijn dus maar voor 50 % aftrekbaar.

Om het nog ingewikkelder te maken: als u voor de match met uw klanten op restaurant gaat, vallen die kosten onder de noemer ‘restaurantkosten’ en zijn ze voor 69 % aftrekbaar.

Btw aftrekbaar?

Ook om te weten of en in hoever de btw op de kosten die u maakt aftrekbaar is, moeten we kijken naar de aard van de kosten. In de btw wordt eenzelfde onderscheid gemaakt tussen publiciteitskosten en ‘receptiekosten’ in btw-context meestal kosten van onthaal genoemd. De btw op publiciteitskosten is volledig aftrekbaar, terwijl de aftrek voor kosten van onthaal is uitgesloten.

Let wel op: als u toegangskaarten schenkt, mag de totale waarde ervan de 50 EUR niet te boven gaan, anders is de btw in zij geheel niet aftrekbaar.

De btw op kosten voor eten en drinken bij deze gelegenheden is sowieso niet aftrekbaar.

Het personeel doet ook mee

Natuurlijk kan u uw personeel ook de kans geven om mee te komen kijken, of u kan hen verplichten aanwezig te zijn om te netwerken met uw klanten en leveranciers. Een vrijwillige of verplichte deelname van personeelsleden heeft voor hen verschillende fiscale gevolgen:

  • het personeel moet komen: het feit dat ze tickets krijgen is geen belastbaar voordeel van alle aard;
  • het personeel mag komen: dat zou in principe een belastbaar voordeel van alle aard kunnen zijn, maar als de kans aan alle personeelsleden wordt geboden, zal de fiscus het beschouwen als een onbelastbaar sociaal voordeel, tenminste als het ticket maar een geringe waarde heeft.

Het feit dat het geven aan tickets aan het personeel voor het een onbelastbaar sociaal voordeel is, heeft voor u als ondernemer wel een nadeel: de kosten zijn niet aftrekbaar. Uitzonderlijk zijn deze kosten om een sociaal voordeel te verlenen voor de onderneming toch aftrekbaar. In dat geval moeten de volgende voorwaarden worden nageleefd:  (i) alle personeelsleden moeten hetzelfde voordeel krijgen, (ii) de tickets worden geschonken ter gelegenheid van één of meerdere feesten of jaarlijkse gebeurtenissen zoals Kerstmis, Nieuwjaar, Sinterklaas, een verjaardag, het patroonsfeest van de sector en (iii) de totale prijs per werknemer bedraagt niet meer dan 35 EUR.

De btw op de tickets is voor de onderneming aftrekbaar als ze een ‘collectief sociaal voordeel’ zijn. Dat wil zeggen: als alle personeelsleden die zich in dezelfde omstandigheden bevinden hetzelfde voordeel krijgen en het voordeel in het kader van de inkomstenbelastingen als een sociaal voordeel wordt beschouwd.

Een sportclub sponsoren

U kan als publiciteitsstunt natuurlijk ook een lokale voetbalclub sponsoren. Over de aftrekbaarheid van deze kosten blijft er echter discussie bestaan. De administratie, daarin gevolgd door een deel van de rechtspraak, is immers niet geneigd sponsoringkosten als echte publiciteitskosten te aanvaarden. Resultaat: de aftrekbaarheid wordt afgewezen. Beter dus eerst via een ruling zekerheid verkrijgen dat de aftrek aanvaard zal worden.µ

Lees er meer over in Fiscale Wenken 2014, afl. 21, 1-4. De nieuwsbrief Fiscale Wenken geeft wekelijkse vier bladzijden praktische tips om uw fiscale druk te verminderen.

Gepubliceerd op 17-06-2014

  637