Verandering en samenwerking: de toekomst van het beroep

Het inputten van cijfers, het opstellen van jaarrekeningen, btw- en andere aangiften. Dat was de job van een cijferberoeper. Maar hoe lang nog ? Dat is een vraag waar de laatste tijd heel wat over gediscussieerd is. Het business model zoals boekhouders, accountants, … het nu gebruiken nadert zijn vervaldatum is een boodschap die we meer en meer horen.

Wat moet er dan in de plaats komen ? De cijferberoeper moet gaan adviseren, moet een partner worden voor zijn klanten. Hoe kan hij dat realiseren ? Hoe kan hij wat hij opvangt bij zijn klanten, omzetten in business ? Hoe kan hij na al die jaren zijn gedrag en werk gaan veranderen ?

Is het wel mogelijk voor een accountant of boekhouder om abrupt zijn persoonlijkheid te veranderen en een consultant te worden ? Het betekent een verandering van zijn gedrag en men moet geen psycholoog zijn om te weten dat dit niet van vandaag op morgen kan. Als het überhaupt al mogelijk is. Is het niet beter dat een cijferberoeper zich omringt met goede adviseurs die hem ondersteunen om zo zijn cliënten met raad en daad bij te staan ?

Een ding is zeker: alleen zal het niet meer lukken. En dat weten de meeste cijferberoepers ook. De meerderheid van de boekhouders (51%) – zo blijkt uit een enquête bij de leden van het BIBF – is er van overtuigd dat de algemene boekhouder zal verdwijnen ten gunste van de gespecialiseerde boekhouder. De materie wordt steeds complexer, verandert steeds vaker. Het is onmogelijk om altijd over alles up-to-date te zijn, vandaar de noodzaak om zich te specialiseren. Een logisch gevolg is dan – en ook dat blijkt uit de enquête van het BIBF – dat samenwerking in een netwerk de toekomst van het beroep wordt.

Samenwerken – op welke manier dan ook – met confraters biedt de cijferberoeper de mogelijkheid om zich te specialiseren en de kwaliteit van dienstverlening aan zijn cliënten te verbeteren. Het kan ook een middel zijn om de werkdruk beter te beheersen, al blijft het opletten dat de gewonnen tijd niet verloren gaat in overleg en vergaderingen. Een ander risico kan dan weer de verdeling van kosten en opbrengsten zijn. Maar de nadelen wegen vaak niet op tegen de voordelen.

Het samenwerken kan gaan van de losse, ad hoc samenwerking tot een integraal samenwerkingsverband. Een verticale structuur waarbij een cijferberoeper één of meerdere collega’s aantrekt om met hem samen te werken (in een vorm van onderaanneming) is een ideale structuur om een jongere de kans te geven zich in te werken in het beroep, en wie weet een opvolger te selecteren. Tal van mogelijkheden dus.

En samenwerking moet uiteraard ook breder gezien worden. Het belang van een goede samenwerking met de bank, de bedrijfsrevisor en de notaris mag niet onderschat worden.

Denken we bijvoorbeeld aan de nieuwe tijdelijke maatregel dat een vennootschap een deel van haar belaste reserves in kapitaal kan incorporeren aan 10% roerende voorheffing ter compensatie van de verhoging van de belasting op liquidatieboni van 10% naar 25%. Zo moet een notaris twee keer tussenbeide komen: bij de incorporatie en bij de latere kapitaalvermindering. Een verslag van de revisor kan ook nodig zijn indien de incorporatie als een inbreng in natura wordt aanzien. Al is daar momenteel nog veel onduidelijkheid over. Maar gezien de krappe timing en de onzekerheden over de praktische uitwerking van deze maatregel, is overleg noodzakelijk. Een goede samenwerking met de notaris en bedrijfsrevisor van dienst – elk met zijn eigen specialisaties – waarbij de pro’s en contra’s tegen mekaar worden afgewogen, zal de hele transactie vlotter en correcter doen verlopen.

Een goede relatie met de bank van de klant is uiteraard ook belangrijk. Een cijferberoeper is de link tussen kmo en bank. Minister van kmo’s Sabine Laruelle noemt kmo’s de spilfiguren van het economisch herstel. Maar kmo’s hebben geld nodig om hun activiteiten te kunnen uitvoeren en moeten voor financiering van hun projecten vaak bij de bank gaan aankloppen. De boekhouder of accountant van de kmo is de meest aangewezen persoon in het aanleveren van de goede informatie: de jaarrekening, de financiële analyse, het financieel plan, ... Allemaal cruciale elementen in een kredietaanvraag. Het kan de kmo en bij uitbreiding de Belgische economie alleen maar ten goede komen als bank, kmo en cijferberoeper nauw samenwerken om de groei te verzekeren.

De kmo mag dan wel de spilfiguur van het economisch herstel zijn. In onze ogen is de steun en het advies van de cijferberoeper toch van fundamenteel belang. Hij staat centraal in het leven van de kmo, zowel bij de oprichting als tijdens het verdere leven en de groei van het bedrijf. Het is duidelijk dat de cijferberoeper die een kring van adviseurs rond zich heeft, zijn klant – de kmo – nog veel meer kan bijstaan.

belfius

Benieuwd naar meer ? Schrijf u nu in voor een workshop van Belfius “Een onthullende blik op uw beroep” op 23 oktober 2013. Kristian Vanderwaeren, IAB-lid en docent aan de Fiscale Hogeschool, zoomt in op het belang van partnerships en op de manier van samenwerken. En hij schetst de cijferberoeper van de toekomst.

Woensdag 23 oktober 2013, 15u30-18u (Hotel Ter Elst, Terelststraat 310, 2650 Edegem)

Meer info en inschrijven? Klik hier. 

 

Gepubliceerd op 10-09-2013

  819