Vennootschapsrecht: nieuwe maatregelen, nieuw elan

Er is nog werk aan de winkel in België om ondernemen aantrekkelijker te maken. Maar nieuwe aankondigingen van de federale regering klinken alvast veelbelovend: het nieuwe vennootschappenwetboek vordert met rasse schreden. Stéphane Mercier, erkend boekhouder-fiscalist en zaakvoerder van het advieskantoor SATC, geeft tekst en uitleg.

Gepubliceerd op 18-09-2017

Vereenvoudiging vormt de rode draad

Er is al een tijdje sprake van en binnenkort is het dan zover: op 20 juli 2017 heeft de Ministerraad een voorontwerp voor de hervorming van het ondernemings- en vennootschapsrecht goedgekeurd. “De hervorming van het vennootschapsrecht, een voorstel van minister van Justitie Koen Geens, maakt deel uit van een groot moderniseringsproject van de huidige wetgeving. ‘Vereenvoudiging’ is ontegensprekelijk het sleutelwoord in dit dossier. Een noodzaak om het concurrentievermogen te herstellen en België weer aantrekkelijk te maken voor binnen- en buitenlandse bedrijven. Vandaag hebt u de keuze tussen liefst tien verschillende vennootschapsvormen naar Belgisch recht. De situatie is complex en weinig stimulerend voor ondernemers en investeerders.”

Het aantal vennootschapsvormen beperken

De belangrijkste pijlers van de hervorming zijn al bekend. Maar waarmee starten we? “Het langst verwacht is de beperking van het ‘te’ grote aantal rechtsvormen voor vennootschappen en associaties naar Belgisch recht. En het verschil wordt ook duidelijker. De erg populaire vorm ‘naamloze vennootschap’ bijvoorbeeld zal voortaan enkel nog voor zeer grote ondernemingen voorbehouden zijn. Een raad van bestuur is waarschijnlijk niet langer nodig. De nieuwe maatregelen moeten vennootschappen efficiënter maken”.

De bvba wordt de belangrijkste rechtsvorm

De ‘burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’ wordt de belangrijkste rechtsvorm. “Er is geen maatschappelijk kapitaal meer nodig, maar er komen wel nieuwe regels om vennoten en schuldeisers te beschermen. Een voorsmaakje van wat de hervorming ons moet opleveren. Het wordt ook gemakkelijker om winst uit te keren, zij het onder bepaalde voorwaarden. Het accent wordt nu eerder op de verantwoordelijkheden van de bestuurders gelegd in plaats van op het startkapitaal.”

We zien ook dat het verschil tussen handelsvennootschappen en burgerlijke vennootschappen zal verdwijnen.

Coöperatieve filosofie en zonder winstoogmerk

Ook de cvba’s en vzw’s komen aan bod in de hervorming. “De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid keert terug naar zijn roots, want deze rechtsvorm wordt voorbehouden voor ondernemingen met een echt coöperatief karakter. Vzw’s en ivzw’s (internationale vzw’s) worden weer in het gareel gebracht: zij kunnen zonder voorbehoud activiteiten van economische aard uitoefenen, maar winstuitkering (direct of indirect) is verboden terrein voor hen. Ze worden dus opgenomen in het ‘grote wetboek’, in tegenstelling tot vroeger.”

Hervorming van de vennootschapsbelasting

  1691