Van uw pensioen genieten in het buitenland? Vier veelgestelde vragen beantwoord

Wie na zijn pensioen ons landje wil inruilen voor zonniger oorden, zit vaak met heel wat vragen. We geven een kort antwoord op enkele veel gestelde vragen. Wie meer specifieke informatie wil over een bepaald land kan van 26 tot 28 september 2014 terecht op de beurs Second Home. Maar tussen droom en daad staan wetten in de weg en zijn er praktische bezwaren: raadpleeg dus eerst een specialist, die helpt u zeker op de goede weg.

Mag ik zomaar een huis kopen in het buitenland? 

Er zijn heel wat regels aan verbonden, die bovendien van land tot land verschillen.
Net zoals in België betaalt u in de meeste landen belastingen bij het verwerven van een onroerend goed, dat kunnen een soort registratierechten zijn, maar ook btw.

Moet ik de Belgische fiscus hier iets over laten weten?

De fiscus wil natuurlijk op de hoogte zijn van al uw inkomsten, daarom moet u ook inkomsten uit uw buitenlandse woning aangeven: zowel als u ze verhuurt, als wanneer u ze niet verhuurt.

Bovendien moet u ook bankrekeningen die u opent in het buitenland, of een levensverzekering die u in het buitenland zou aangaan, aan de Belgische belastingadministratie melden.

Blijf ik een Belg?

Ja, u blijft Belg. U verliest immers uw nationaliteit niet omdat u naar een ander land verhuist.

Het is een andere vraag of u rijksinwoner blijft. Voor uw fiscale situatie is die vraag belangrijker. Een Belgisch rijksinwoner is iemand die zijn woonplaats of zetel van fortuin hier in België heeft. Om dat te beoordelen zijn de feitelijke omstandigheden doorslaggevend. Om het oordeel te vergemakkelijken heeft de wetgever twee vermoedens ingesteld. U bent rijksinwoner (1) als u hier in rijksregister bent ingeschreven of (2) als uw gezin hier is gevestigd. Het eerste vermoeden mag u weerleggen, het tweede niet.

Concreet: als u slechts een deel van het jaar in het buitenland verblijft en een deel van het jaar in België, dan blijft u normaal gezien rijksinwoner. Als u zich permanent in een ander land gaat vestigen, dan wordt u hier een niet-inwoner (ook al behoudt u de Belgische nationaliteit).

Waar moet ik belasting betalen?

Als u Belgisch rijksinwoner blijft, bent u op uw inkomsten gewoon Belgische belastingen verschuldigd (bv. op uw pensioen). Als u zich definitief in het buitenland vestigt, wordt u allicht daar belastingplichtige (u moet daar dan jaarlijks uw aangifte indienen, enzovoort).

Voor het onroerend goed dat u in het buitenland bezit, gelden er andere regels. Er zijn namelijk twee landen die de inkomsten uit dit onroerend goed willen en eventueel mogen belasten:

  1. België, omdat u hier inwoner bent en België belast op het inkomen dat zijn inwoners behalen, waar ook ter wereld;
  2. het land waar uw vakantieverblijf gelegen is.

Toch moet u geen twee keer betalen. België heeft immers met de meeste landen een verdrag afgesloten ‘tot vermijding van dubbele belasting’. In zo’n verdrag spreken landen af welk land welke inkomsten mag belasten. Wat betreft inkomsten van onroerende goederen is dat meestal het land waar het goed gelegen is. België zal deze inkomsten moeten vrijstellen. 

second home 2014-2

De Belgische beurs voor het tweede verblijf
Second Home International vindt plaats van 26 tot 28 september in Brussels Expo. Op vrijdag bent u welkom tussen 14:00 en 20:00, zaterdag en zondag tussen 11:00 en 18:00.
Om uw gratis ticket te downloaden, klik hier.

Buitenlandse vakantiewoningen en fiscus

Buitenlandse vakantiewoningen en fiscus 2014 

Wim Vermeulen (ed.) en Erik Sansen - Cazimir Advocaten 

Gepubliceerd op 09-09-2014

  411