Uw woning in de aangifte PB 2018 - Eigen woning – Gewestelijke codes

Welke codes moet u invullen?

Gepubliceerd op 16-05-2018

Vak IX in drie versies

De aangifte is geregionaliseerd. Dat betekent dat u alleen maar codes terugvindt die voor het gewest waar u woont nodig zijn. Zo is ook Vak IX “Interesten en kapitaalaflossingen van leningen en schulden, premies van individuele levensverzekeringen en erfpacht- en opstalvergoedingen of gelijkaardige vergoedingen, die recht geven op een belastingvoordeel” opgedeeld in twee luiken. Het federale deel is voor iedereen hetzelfde. Het gewestelijke luik verschilt naargelang van uw woonplaats op 1 januari 2018.

Krijg ik een federale of een gewestelijke belastingvermindering?

Voor de ‘eigen’ woning krijgt u een gewestelijk belastingvoordeel. De eigen woning is de woning die u zelf betrekt of die u omwille van beroepsredenen of sociale redenen niet zelf bewoont. De niet-eigen woning is een woning die u niet zelf betrekt (bv. een woning die u verhuurt). Hiervoor is de federale woonbonus van toepassing.

Hieronder vindt u welke codes u moet invullen als u in het Vlaams Gewest woont en uw lening heeft afgesloten:

  • In 2018.
  • Vanaf 2016.
  • In 2015.
  • Tussen 2005 en 2014.
  • Voor 2005.

We bespreken de vakken in de volgorde waarin ze in de aangifte voorkomen. Van recent naar langer geleden.

De codes voor andere gewesten vindt u verderop.

U heeft uw lening gesloten in 2018

Dit jaar heeft u nog geen recht op een belastingvoordeel. U moet dus nog geen codes invullen. Vanaf volgend jaar heeft u recht op de geïntegreerde Vlaamse woonbonus (zie U heeft uw lening gesloten vanaf 2016).

U heeft uw lening gesloten vanaf 2016 (Vak IX, luik I Gewestelijk, 1.)

Wat?

Code

De interesten die u betaalde en de kapitaalaflossingen die u deed in verband met de lening,   maximumbedrag 2.360 euro (1.520 euro basissom + 760 euro verhoging tijdens eerste tien jaar + 80 euro als u drie kinderen ten laste heeft).

3334

Eventuele premies van levensverzekeringen

3335

Was de woning op 31 december 2017 nog altijd uw enige woning

JA:   3336

NEEN: 3337

Hoeveel kinderen had u ten laste op 1 januari van het jaar na het jaar van de afsluiting van de lening

3330

 

U heeft uw lening gesloten in 2015 (Vak IX, luik I Gewestelijk, 2. a)

Wat?

Code

De interesten die u betaalde en de kapitaalaflossingen die u deed in verband met de lening,   maximumbedrag 2.360 euro (1.520 euro basissom + 760 euro verhoging tijdens eerste tien jaar + 80 euro als u drie kinderen ten laste heeft).

3360

Eventuele premies van levensverzekeringen

3361

Was de woning op 31 december 2017 nog altijd uw enige woning

JA:   3344

NEEN: 3345

Hoeveel kinderen had u ten laste op 1 januari 2016

3346

 

U heeft uw lening gesloten tussen 2005 en 2014 (Vak IX, luik I Gewestelijk, 2. b)

Wat?

Code

De interesten die u betaalde en de kapitaalaflossingen die u deed in verband met de lening,   maximumbedrag Vlaams Gewest = 3.120 euro (2.280 euro basissom + 760 euro verhoging tijdens eerste tien jaar + 80 euro als u drie kinderen ten laste heeft).

3370

Eventuele premies van levensverzekeringen

3371

De verhogingen van 760 euro en 80 euro krijgt u enkel als uw lening nog in de eerste tien jaar van zijn looptijd is (dat is zo voor leningen afgesloten vanaf 2008), en voor zover de lening op 31 december 2017 nog altijd uw enige woning was (in mede-eigendom geërfde woningen worden niet meegeteld). U moet dus twee vragen beantwoorden

 

·         Is uw lening afgesloten vanaf 2008

 

JA:   3372

NEEN: 3380

·         Was de woning op 31 december 2017 nog altijd uw enige woning

JA: 3374

NEEN: 3375

Hoeveel kinderen had u ten laste op 1 januari van het jaar na het jaar van de afsluiting van de lening

3373

 

U heeft uw lening gesloten vòòr 2005 (Vak IX, luik I Gewestelijk, 3., 4. 5.)

Gegevens over de woning (luik I, 3. a.)

  • Het vrijgestelde inkomen van uw eigen woning, u verhuurt de woning niet, u geeft het niet-geïndexeerd KI aan in code 3100.
  • U verhuurt de woning aan een natuurlijk persoon die ze niet voor zijn beroep gebruikt, u geeft het KI aan in code 3106. Let wel, de code 3106 moet u slechts in uitzonderlijke omstandigheden gebruiken. Het betreft hier de situatie dat iemand zijn eigen woning niet zelf kan betrekken (om een beroeps- of sociale of andere wettelijke reden) maar die woning verhuurt, en zelf over geen andere eigen woning beschikt waarvan hij eigenaar is…
  • U verhuurt de woning in andere omstandigheden, u geeft de brutohuur aan in code 3109 en 3110.

Voor een woning die in het buitenland ligt, geeft u de brutohuur of brutowaarde aan in code 3121

Interesten, kapitaalaflossingen en premies van individuele levensverzekeringen

Wat?

Code

Interesten (Vak IX, Luik I, 3. b.)

 

Interesten betaald voor een lening aangegaan voor het bouwen of verwerven in nieuwe staat van uw enige eigen woning

3138

Interesten betaald voor een lening aangegaan voor het vernieuwen van een woning die ten minste vijftien jaar in gebruik is

3139

·         Datum dat u de lening afsloot

3140

·         Bedrag van de lening

3141

·         Aantal kinderen ten laste op 1 januari van de het jaar na het jaar van afsluiten van de lening

3142

·         Datum waarop u de woning in gebruik heeft genomen, de werken zijn voltooid

3144

·         Kostprijs van de werken

3145

De interesten betaald voor een lening aangegaan voor het verwerven of het behouden van uw eigen woning.

3146

 

 

Kapitaalaflossingen (Vak IX, Luik I, 4.)

 

Kapitaalaflossingen die in aanmerking komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor bouwsparen

3355

Kapitaalaflossingen die in aanmerkingen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor langetermijnsparen

3358

 

 

Premies van individuele levensverzekeringen (Vak IX, Luik I, 5.)

 

Kapitaalaflossingen die in aanmerking komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor bouwsparen

3351

Kapitaalaflossingen die in aanmerkingen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor langetermijnsparen

3353

Waals Gewest

In het Waals Gewest heeft u voor leningen afgesloten vanaf 1 januari 2016 recht op een chèque habitat. Hieronder vindt u de codes die u in de Waalse versie moet invullen voor leningen afgesloten in 2016 of 2017. Voor oudere leningen: zie hierboven.

Wat?

Code

Leningen gesloten in 2017 (Vak IX, Luik I, 1. a)

 

De interesten die u betaalde en de kapitaalaflossingen die u deed in verband met de lening

3338

Eventuele premies van levensverzekeringen

3339

Leningen gesloten in 2016 (Vak IX, Luik I, 1. b)

 

De interesten die u betaalde en de kapitaalaflossingen die u deed in verband met de lening

3324

Eventuele premies van levensverzekeringen

3325

Was de woning op 31 december 2017 nog altijd uw enige woning

JA:   3322

NEEN: 3323

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  14817