Uw Porsche Cayenne kan u beter op 7 jaar afschrijven

Gepubliceerd op 06-01-2020

Dat een auto op vijf jaar afgeschreven wordt, is geen vaste regel. Voor een auto van een hogere kwaliteits- en prijsklasse is die termijn te kort. De afschrijvingsduur van een auto moet bepaald worden in functie van het gebruik ervan, en de intensiteit van het gebruik die het model in kwestie mogelijk maakt.

Gebruikelijke afschrijvingstermijn voor een auto

Een belastingplichtige schrijft zijn Porsche Cayenne af op vijf jaar (jaarlijks afschrijvingspercentage van 20%). Dat is de gebruikelijke afschrijvingstermijn voor een auto. De fiscus stelt die traditioneel als norm voorop en in de praktijk wordt die doorgaans ook als richtsnoer gehanteerd.

Maar de fiscus vindt die afschrijvingsduur in dit geval te kort. En het hof van beroep treedt hem daarin bij.

Het hof van beroep van Antwerpen besluit: “Een afschrijvingstermijn van zeven jaar is te dezen redelijk en aanvaardbaar, rekening houdende met de aard, het type, de kwaliteits- en prijsklasse van het voertuig en het voorgehouden gemiddeld aantal gereden kilometer per jaar en beantwoordt aan de werkelijke jaarlijkse waardevermindering ervan.”

  416