Uitgeteld: zeven opmerkelijke fiscale cijfers uitgelicht

Wat hebben de getallen 0,412, 5/3, 5, 10, 60, 110 en 745 met elkaar gemeen? Het zijn helaas niet de winnende cijfers van de lotto. Het zijn ook geen profetische cijfers die iets over de toekomst voorspellen. Wel hebben ze allen een fiscale betekenis. Maar welke? We duiken er meteen in…

Vennootschappen die niet klein zijn volgens artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen moeten op de meerwaarden die ze verwezenlijken op aandelen altijd belasting betalen, het tarief is niet zo hoog: 0,412 % (dat wil zeggen 0,4 % + 3 % aanvullende crisisbijdrage). Als de aandelen minder dan een jaar ononderbroken in volle eigendom werden gehouden, bedraagt de meerwaardebelasting aanzienlijk meer: 25 %. Aan deze belasting ontsnappen ook de kleine vennootschappen niet.

Een bedrijfsleider die geld uit zijn vennootschap wil halen door er een onroerend goed aan te verhuren, moet goed opletten. De huurinkomsten kunnen immers gedeeltelijk geherkwalificeerd worden tot bezoldigingen als de huurprijs overdreven is. De huurprijs is overdreven als ze meer bedraagt dan 5/3 van het gerevaloriseerd KI.

Kleine vennootschappen kunnen een liquidatiereserve aanleggen: ze betalen nu 10 % belasting en kunnen  later die reserve bij de liquidatie belastingvrij uitkeren aan de vennoten. Als ze de reserve eerder uitkeren, moeten ze toch nog een bijkomende heffing betalen: 15 % als ze binnen de 5 jaar na de aanleg uitkeren, 5 % als ze minstens vijf jaar geduld hebben.

Wie kinderen ten laste heeft, krijgt niet enkel een verhoging van de belastingvrije som, maar ook een vermindering van de onroerende voorheffing. Hoe meer kinderen, hoe groter de vermindering. Wie twee kinderen heeft krijgt een vermindering van 7,62 EUR, wie 10 kinderen (!) ten laste heeft krijgt dan weer een vermindering van 54,48 EUR.

De aftrekbaarheid van autokosten hangt in de vennootschapbelasting af van de uitstoot van de CO2. Hoe meer uitstoot, hoe kleiner het gedeelte van de autokosten dat kan worden afgetrokken. Om de kosten van een benzinewagen volledig te kunnen aftrekken, moet de uitstoot minder bedragen dan 60 gram per kilometer

Een particulier die dranken voor eigen gebruik vanuit het buitenland meebrengt, mag maximaal 110 liter bier ‘invoeren’ in België, zonder daar accijns op te moeten betalen.

De overdracht van een onroerend goed is aan registratierechten onderworpen. In Vlaanderen bedraagt hat tarief daarvoor 10 %. Maar voor een bescheiden woning moet u maar 5 % betalen. Enkel de woningen waarvan het kadastraal inkomen niet meer bedraagt dan 745 EUR vallen onder dit ‘klein beschrijf’

 fisz  Op zoek naar nog meer cijfers en toelichting daarbij? Het Fiscaal Zakboekje bevat in beknopte en overzichtelijke vorm een uiteenzetting van de huidige fiscale wetgeving (personen- en vennootschapsbelasting, btw, rechtspersonenbelasting, belasting van niet-inwoners, voorheffingen, successie- en registratierechten, …), met een systematische verwijzing naar de toepasselijke cijfers en termijnen. Nieuwe wijzigingen in het kader van de zesde staatshervorming worden op een overzichtelijke manier weergegeven.

Gepubliceerd op 21-05-2015

  530