Twaalf tips om u fiscaal vriendelijk te verplaatsen

Hoe u zich ook verplaatst, met uw eigen auto, met een bedrijfswagen, met het openbaar vervoer of met de fiets, altijd komt de fiscus wel om het hoekje kijken. Er zijn nu eenmaal heel wat fiscale aspecten verbonden aan mobiliteit. Wie goed oplet kan toch heel wat besparen (verkeersbelasting, BIV, vennootschapsbelasting, personenbelasting, btw). Wij zetten alvast twaalf tips op een rij, waarmee u zich in de toekomst fiscaal vriendelijker kan verplaatsen.

1. Rij rond met een oldtimer

De verkeersbelasting is een jaarlijkse belasting die verschuldigd is voor voertuigen die u op de openbare weg gebruikt. De belasting wordt bepaald in functie van de paardenkracht van de wagen (de ‘fiscale pk’s’) en varieert van 75,77 EUR tot 1.938,68 EUR (bedragen voor de periode 1 juli 2012 – 30 juni 2013).

Oldtimers zijn wagens die al meer dan vijfentwintig jaar in het verkeer zijn gebracht. Zij zijn niet onderworpen aan de stijgende tarieven in functie van de pk’s, maar zijn een veel lagere forfaitaire heffing verschuldigd: 34,38 EUR (31,25 EUR + 3,13 opdeciemen).

2. Kies voor een lpg-auto

Voor een lpg-auto betaalt u naast de verkeersbelasting, een aanvullende verkeersbelasting, die ook in functie van de fiscale pk’s wordt berekend, maar beduidend lager is dan de gewone verkeersbelasting (van zodra uw wagen meer dan 5 pk heeft). De tarieven bedragen 89,16 EUR, 148,68 EUR of 208,20 EUR. Bovendien worden deze bedragen niet jaarlijks geïndexeerd of niet verhoogd met de gemeentelijke opdeciemen (wat wel geldt voor de gewone verkeersbelasting).

Een groot voordeel voor lpg-wagens is het lagere BIV-tarief: hoe minder schadelijke emissies, hoe groter het voordeel!  Bij een benzinewagen kan een lpg-tank worden geïnstalleerd,  na lpg-keuring bij Autoveiligheid wordt de benzinewagen dan officieel een lpg-wagen en kan hij als zodanig worden ingeschreven.

3. Koop een tweedehandswagen

Voor iedere wagen die wordt ingeschreven is er eenmalig een belasting op inverkeerstelling (BIV) verschuldigd. Ook hier weer hangt het tarief (deels) af van het vermogen van het voertuig (in fiscale pk’s of kilowatt).

Ook voor tweedehandswagens die opnieuw worden ingeschreven, is er BIV verschuldigd. De drie Belgische gewesten, die bevoegd zijn voor het BIV, geven echter allen korting in functie van het aantal jaren dat het voertuig reeds ingeschreven is geweest (van 10 % korting, als het voertuig reeds één tot twee jaar was ingeschreven, tot 90 % voor wagens die 14 tot 15 jaar waren ingeschreven). De belasting zal evenwel nooit minder dan 61,50 EUR bedragen, bv. voor wagens die al meer dan 15 jaar ingeschreven zijn geweest.


Ook btw kan u besparen door een tweedehandswagen te kopen: als u uw occasie koopt van een andere particulier (die geen btw-plichtige is), moet u op de aankoop immers geen btw betalen. Let wel op: als een tweedehandswagen koopt van een btw-plichtige, bv. een garagist, dan zal u wel 21 % btw moeten betalen.

4. Koop een elektrische wagen of motor

Als u een elektrisch voertuig koopt, krijgt u van de fiscus een belastingvermindering van 15 % (van de aankoopprijs van het voertuig), evenwel beperkt tot een maximaal bedrag van 4.940 EUR (voor wagens) of 3.010 EUR (voor motorfietsen of driewielers). Dit zijn de geïndexeerde bedragen voor voertuigen die u dit jaar koopt (aanslagjaar 2014).


Enkel volledig elektrische voertuigen komen in aanmerking. Hybride wagens (die deels elektrisch zijn en deels op een klassieke verbrandingsmotor werken), kunnen niet van deze gunstmaatregel genieten.

U krijgt de belastingvermindering in het inkomstenjaar waarin u de prijs heeft betaald: om praktische redenen aanvaardt de administratie dat de uitgaven betaald zijn op datum van de aankoopfactuur.

Let wel op: u kan er slechts van genieten voor zover u voldoende belastingen moet betalen, als u bv. 2.500 EUR belastingen moet betalen en recht heeft op een belastingvermindering van 3.000 EUR, gaat het saldo van 500 EUR onherroepelijk verloren (u kan de vermindering het jaar daarop niet recupereren).

5. Trek uw autokosten voor uw woon-werkverkeer af

Als u uw werkelijke beroepskosten bewijst, en dus niet kiest voor de aftrek van het algemene forfait, kan u ook de kosten die u maakt voor uw woon-werkverkeer van uw belastbaar inkomen aftrekken.

Vreemd genoeg mag u evenwel niet de werkelijke kosten van uw woon-werkverplaatsingen aftrekken, maar geldt er daarvoor een specifiek forfait (binnen de werkelijke beroepskosten), nl. 0,15 EUR/km. Het is van toepassing op alle belastingplichtigen die zich met hun eigen wagen verplaatsen tussen hun woonplaats en hun vaste plaats van tewerkstelling. De aard van de uitgeoefende beroepswerkzaamheid is niet van belang.

6. Laat uw vennootschap ‘propere’ wagens kopen

De autokosten die een vennootschap maakt, zijn als beroepskost aftrekbaar. Maar, de aftrekbaarheid ervan wordt beperkt in functie van de CO2-uitstoot van de voertuigen. U kan dus beter kiezen voor ‘propere’ wagens,  zodat u meer kosten kan aftrekken.

Zo zijn bv. de kosten voor een dieselauto 100 % aftrekbaar als die een CO2-uitstoot heeft tot maximaal 60 g/km. Daar tegenover staat dat de kosten maar voor 50 % aftrekbaar zijn als de wagen een uitstoot heeft van meer dan 195 g/km of als er geen gegevens met betrekking tot de CO2-uitstoot beschikbaar zijn bij de DIV. Deze regel geldt voor nagenoeg alle kosten i.v.m. personenauto’s (afschrijving, herstelkosten, verzekering), voor brandstofkosten geldt een algemene beperking tot 75 %.

7. Doe aan carpooling

Normaal kan enkel de bestuurder (eigenaar) van de auto de kosten voor zijn woon-werkverkeer aftrekken. De overheid wil echter carpooling promoten. Dat wordt ook fiscaal gestimuleerd: de passagiers mogen de forfait van 15 EUR/km eveneens aftrekken als ze ervoor hebben gekozen hun werkelijke kosten te bewijzen. De passagiers mogen evenwel maximum 100 kilometer (enkele reis) inbrengen.

De bestuurder kan gewoon van zijn forfait blijven genieten, zelfs als de medereiziger hem voor het vervoer een vergoeding betaalt.

8. Organiseer gemeenschappelijk vervoer voor uw personeel

De kosten die u maakt voor het gemeenschappelijk vervoer van uw personeel zijn voor 120 % aftrekbaar: u kan dus de kosten volledig aftrekken en verkrijgt daar boven een ‘bonus’ van 20 %, een extra belastingvrijstelling. Vennootschappen moeten dan wel de onaantastbaarheidsvoorwaarde respecteren: deze 20 % moet worden geboekt op een afzonderlijke rekening van het passief.


U kan het vervoer ook uitbesteden aan een onderneming voor personenvervoer, die het vervoer organiseert tussen de woonplaats van de personeelsleden en de onderneming. Het initiatief van het collectief vervoer moet wel uitgaan van u als werkgever.


Voor uw personeelsleden is dit een onbelastbaar sociaal voordeel.


9. Maak gebruik van tijdelijke algemene promotieacties

Bij de berekening van het voorveel van alle aard (VAA) is de catalogusprijs een essentieel element. Als de catalogusprijs bij een promotieactie (tijdelijk) wordt verlaagd, geldt deze verlaagde catalogusprijs als berekeningsgrondslag voor het voordeel van alle aard. Het moet wel gaan om een promotieprijs die de constructeur of invoerder als nieuwe catalogusprijs in zijn prijslijsten heeft opgenomen en die algemeen van toepassing is bij verkoop aan particulieren. Een voordelige prijs die u zelf krijgt na onderhandelingen, zal de berekening van het VAA niet beïnvloeden, omdat dan de algemene catalogusprijs nog als berekeningsbasis wordt genomen.


Als er tijdens de actie ook optiepakketten aangeboden worden aan een lagere prijs (dan de som van de individuele opties waaruit het pakket is samengesteld), geldt de lagere prijs van dit totale pakket, weeral op voorwaarde dat de constructeur hetzelfde pakket ook als een optiepakket aan particulieren verkoopt.

10. Vraag een auto met tankkaart

Als u van uw werkgever een bedrijfswagen met tankkaart krijgt, moet er toch maar één belastbaar voordeel van alle aard worden belast, met name het forfaitair geraamde voordeel van alle aard dat van toepassing is voor bedrijfswagens. Het feit dat u een tankkaart krijgt, levert dus geen  bijkomend belastbaar voordeel op.
Omgekeerd is de terbeschikkingstelling van een tankkaart alleen, dus zonder bedrijfswagen een voordeel van alle aard dat aan zijn volle waarde wordt belast.

11. Neem de trein naar het werk

Als u met de trein, tram of bus naar het werk gaat en uw werkgever komt tussen in de kosten, is de vergoeding die u ontvangt een vrijgesteld sociaal voordeel.


Bent u werkgever en vergoedt u uw personeel dat met het openbaar vervoer naar het werk komt, dan zijn deze kosten voor u wel aftrekbaar.

12. Ga met de fiets naar het werk

Wie met de fiets naar het werk komt, krijgt daar soms een kilometervergoeding voor. Deze ‘fietsvergoeding’ is van belasting vrijgesteld (voor inkomstenjaar 2013 bedraagt de vrijgestelde som 0,22 EUR/km). De vergoeding mag ook worden gecombineerd met een door de werkgever ter beschikking gestelde bedrijfsfiets.

Auto en fiscus 2013  Meer achtergrondinformatie en nog veel meer uitleg over de uiteenlopende fiscale aspecten van mobiliteit in de ruime zin kan u lezen in Auto en fiscus. De fiscale aspecten van mobiliteit na Di Rupo van Stephan Janssens.


 

Gepubliceerd op 17-04-2013

  585