Tiberghien: een fiscale Nostradamus

Eind december is een feestelijke periode: Kerstmis staat voor de deur en weldra nemen we afscheid van 2014 en huldigen we met het nodige vuurwerk het nieuwe jaar in. Voor Belgische fiscalisten is deze periode zelfs extra feestelijk: de nieuwste editie van het Handboek  voor Fiscaal recht – Tiberghien is immers klaar.


2015 wordt op vele gebieden een bijzonder jaar. Het is het jaar waarin we de fiscale gevolgen van de Zesde Staatshervorming echt gaan voelen, waarin de nieuwe fiscale maatregelen van de nieuwe federale en regionale regeringen in werking zullen treden, … Heel wat nieuws dus om onder de knie te krijgen, maar wees gerust, voor zover deze maatregelen bekend waren bij het schrijven, redigeren en drukken van het Handboek worden ze in deze editie al besproken en geanalyseerd.

2015 is echter nog om een andere reden bijzonder. Het is namelijk het jaar waarin Albert Tiberghien, stichter van het kantoor en geestelijk vader van het Handboek, 100 jaar zou zijn geworden. Een uitstekend moment om terug te blikken op de visionaire woorden die hij neerschreef in zijn memoires Tiberghien vertelt Tiberghien uit 1991.

In het hoofdstuk “Die hatelijke IB” schrijft hij hoe hij steeds heeft gemeend dat de inkomstenbelastingen “doorslecht” zijn. Tiberghien acht inkomstenbelasting “waanzin”, omdat het “waanzin (is) arbeid te belasten”, want “arbeid is de edelste bezigheid van de mens: daarmee produceert hij welvaart en geluk voor zichzelf, voor zijn gezin, voor zijn medemensen.” En hij gaat verder: “hij die arbeidt, gebruikt daartoe rijkdom: werk van zichzelf en van anderen, goederen en diensten. Daarmee maakt hij iets (een goed of een dienst) dat meer waard is dan de  goederen en diensten die hij daartoe verbruikt heeft. Die hogere waarde blijft slechts voorlopig bij hem: hij zal ze spoedig aanwenden voor allerlei doeleinden, voor investeringen, voor privégebruik.  Wat moet worden belast is niet het scheppen van rijkdom, dat een weldaad is voor de gehele gemeenschap, maar het verbruiken van rijkdom, dat maar nuttig is voor de gemeenschap wanneer dat verbruik dient om het in een grotere rijkdom om te vormen (…).”

Koen Morbée van Tiberghien Advocaten (coördinator en één van de vele auteurs die aan het Handboek meewerken) citeert deze passages van Albert Tiberghien in het voorwoord bij de nieuwste editie van het Handboek. Ten slotte brengt hij een profetie van de man in herinnering: “vóór 2015 zal de essentiële slechtheid van de inkomstenbelasting algemeen erkend worden, nadat haar ketters principe en monsterachtige ingewikkeldheid voor de politieke leiders duidelijk zullen geworden zijn.”
Albert Tiberghien toont zich zo in zijn geschriften een ware fiscale Nostradamus.

Wie er meer over wil lezen, kan het voorwoord van Koen Morbée er op naslaan.

Ten slotte een tip: cadeaus geven aan uw geliefden is natuurlijk erg leuk, maar waarom dit jaar voor uzelf eens geen geschenk onder de kerstboom leggen? U kan de nieuwste editie van het Handboek voor Fiscaal recht -Tiberghien hier bestellen.

Gepubliceerd op 22-12-2014

  507