Terug naar school in zeven veelgestelde fiscale vragen (en antwoorden)

Het nieuwe schooljaar is er weer. Eén miljoen kinderen gaan straks weer naar school. En niet veel later zitten ook de studenten weer op de universiteitsbanken. Al die studerende kinderen kosten hun ouders veel geld. Veel ouders stellen zich dan ook heel wat vragen: kan ik die kosten op één of andere manier fiscaal recupereren? En wat als mijn zoon op kot zit, is die dan nog wel ten laste? En wat met al hun naschoolse activiteiten? Wij beantwoorden bondig zeven veelgestelde vragen.

.

Gepubliceerd op 29-08-2017

back-to-school-2-607605540
Terug naar school

Mag ik de schoolkosten van mijn kinderen aftrekken?

Dat mag jammer genoeg niet. Alle kosten die samenhangen met het opvoeden en opleiden van uw kinderen zijn immers privékosten. Om kosten als ‘beroepskosten’ af te kunnen trekken, moeten kosten een professioneel karakter hebben: u moet ze maken om een belastbaar inkomen te verkrijgen of behouden. Het is evident dat de kosten om uw kinderen naar school te sturen, niet aan deze voorwaarde beantwoorden.

U kan de kosten dus niet direct fiscaal recupereren. Maar dit slechte nieuws kunnen we wel meteen nuanceren. Eigenlijk krijgt u al een fiscale tegemoetkoming voor de kosten die u maakt als u kinderen heeft. Kinderen die u ten laste heeft, geven u immers recht op een verhoging van uw belastingvrije som.

En wat als ik een onderhoudsuitkering betaal?

Als u de schoolkosten voor uw kinderen betaalt als deel van een onderhoudsuitkering, wordt het een ander verhaal. Onderhoudsgelden zijn aftrekbaar voor 80 %. Via het onderhoudsgeld, worden de kosten dus onrechtstreeks wel gedeeltelijk aftrekbaar.

Het spreekt vanzelf dat de andere voorwaarden voor de aftrekbaarheid van onderhoudsgeld dan wel vervuld moeten zijn:

  • betaald ter uitvoering van een onderhoudsverplichting op grond van het Burgerlijk of het Gerechtelijk Wetboek: dit is het geval aangezien het Burgerlijk Wetboek ouders verplicht bij te dragen in opvoeding en opleiding van hun kinderen
  • regelmatig betaald
  • uitgekeerd aan een persoon die geen deel uitmaakt van het gezin: het kan dus enkel voor de kinderen die niet bij u wonen, maar bij de andere ouder

De keerzijde van de medaille is dat de ontvanger van het onderhoudsgeld op het ontvangen bedrag belast kan worden. Het onderhoudsgeld wordt mogelijk belast bij uw studerende kind zelf, aangezien die persoonlijk de onderhoudsuitkering krijgt. Niet bij uw ex-echtgenoot. Voordeel is wel dat die normaal gezien niet boven het belastbaar minimum zullen uitkomen. In de praktijk zullen ze dus meestal geen belasting verschuldigd zijn

Mijn zoon zit op kot: is hij nog ten laste?

Ja, dat is geen probleem. De wettekst zegt dat kinderen ten laste zijn als ze op 1 januari van het aanslagjaar deel uitmaken van het gezin. Dat betekent dus dat een kind om ten laste te zijn in 2017 (voor uw inkomsten van dit jaar), op 1 januari 2018 deel moet uitmaken van uw gezin. Deel uitmaken van het gezin is een feitelijke toestand: de gezinsleden moeten samenwonen. Een tijdelijke onderbreking omdat de kinderen op kot zitten, verandert daar niets aan. Zij blijven deel uitmaken van het gezin.

Wat als mijn dochter tijdens het schooljaar gaat werken via een studentenjob?

Als uw dochter geld verdient met een studentenjob, heeft dat een fiscale impact op zowel u als op haar.

Impact voor uw dochter (de werkende student)

Uw dochter zal een (in principe) belastbaar inkomen verwerven. Ze moet dit dan ook aangeven. Meestal zal ze in de praktijk geen belasting verschuldigd zijn, omdat ze onder de belastbare drempel blijft.

Impact voor u als ouder

De mogelijke impact voor u als ouder is dat een kind dat te veel verdient, niet langer ten laste is, zodat u geen recht meer heeft op de verhoging van de belastingvrije som. Om ten laste te zijn mag een kind maximaal 3.200 EUR (inkomsten in 2017, aj. 2018)) eigen bestaansmiddelen hebben. Bepaalde bestanddelen worden evenwel niet meegeteld om deze drempel te berekenen, o.a. een deel van de ontvangen onderhoudsuitkeringen de eerste schijf van 2.660 EUR (voor aj. 2018) die verdiend wordt met een studentenjob.

Mag ik mijn kinderen met de bedrijfswagen naar school brengen?

Fiscaal gezien is dat mogelijk. De afstand die u aflegt om uw kinderen naar school te brengen, wordt natuurlijk wel als privéverplaatsing gezien. Zelfs als u de kinderen afzet onderweg naar uw werk. Ook woon-werkverkeer wordt immers gezien als een privéverplaatsing.

Mijn kinderen zijn lid van de jeugdbeweging en een sportclub. Wat met die kosten?

Dit is geen zwart-witverhaal. Uitgaven voor kinderopvang geven recht op een belastingvermindering. De vraag rijst dus of uitgaven voor de jeugdbeweging en/of sportclub als kosten voor kinderopvang kunnen worden beschouwd. Het moet gaan om kinderopvang buiten de normale lesuren (middagpauze, woensdagmiddag, weekends, vakanties). Hoewel het lijkt alsof de activiteiten van een jeugdbeweging/sportclub/muziekschool hier aan beantwoorden, worden lidgelden helaas toch uitgesloten. Als uw kind met de jeugdbeweging op vakantiekamp gaat, of met de sportclub op stage, vallen die uitgaven wel onder kosten voor kinderopvang.

Activiteiten die vallen onder in het kader van de onderwijsdoelstelling van de school en die normaal tijdens de gewone lesuren worden georganiseerd, zijn ook uitgesloten (bv. bosklassen).

Wat houdt de belastingvermindering precies in:

  • de vermindering bedraagt 45 % van de kosten die de belastingplichtige werkelijk gedaan heeft, maar wordt beperkt tot 11,20 EUR per kind per oppasdag
  • u heeft enkel recht op een belastingvermindering voor kinderen die u ten laste heeft en die maximaal twaalf jaar oud zijn (voor gehandicapte kinderen: maximaal achttien jaar oud).

Ik volg zelf een opleiding: kan ik die kosten aftrekken?

  1523