Tax shelter na de hervorming vennootschapsbelasting: nog steeds interessant of niet?

Gepubliceerd op 07-05-2018

Het tax shelter-systeem bestaat sinds 2003 voor investeringen in de filmindustrie, en vanaf 2017 ook voor investeringen in podiumkunsten. De investeerder (vennootschap) kan zowel een fiscaal voordeel als een optioneel bijkomend financieel rendement bekomen. Het fiscaal voordeel bestaat erin dat de investerende vennootschap een (voorlopige) belastingvrijstelling kan krijgen van 310 % van het door haar geïnvesteerde bedrag.

Belastingvoordeel voor de hervorming van de vennootschapsbelasting

Investeert u 100 euro, dan krijgt u een fiscale vrijstelling van 310 %. Dat levert een belastingvoordeel op van 105,37 euro (100 euro x 310 % x 33,99 %) wat dus neerkomt op een fiscaal rendement van 5,37 %.

Wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting

De wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting heeft voor een tariefdaling in de vennootschapsbelasting gezorgd. Voor zogenaamde grote ondernemingen wordt het tarief van de vennootschapsbelasting stelselmatig verlaagd naar 29,58 % (voor aanslagjaren 2019 en 2020) en 25 % (vanaf aanslagjaar 2021). Voor kmo’s verlaagt het belastingtarief op de eerste schijf van 100.000 euro naar 20,4 % (voor aanslagjaren 2019 en 2020) en 20 % (vanaf aanslagjaar 2021). Om als kmo beschouwd te worden, moet een vennootschap voortaan enerzijds worden beschouwd als ‘kleine vennootschap’ in de zin van het Wetboek van Vennootschappen, en anderzijds voldoen aan de aangepaste voorwaarden om van het verlaagd tarief te kunnen genieten. Bijgevolg zal de kmo onder andere een bedrijfsleidersbezoldiging van minstens 45.000 euro (indien belastbare grondslag vóór bedrijfsleidersbezoldiging hoger is dan 90.000 euro) moeten uitkeren om van het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting te kunnen genieten.

Aanpassing tax shelter-vrijstellingspercentages

Indien het tax shelter-vrijstellingspercentage niet evenredig aangepast zou worden aan de daling van het tarief van de vennootschapsbelasting, dan zou het tax shelter-rendement substantieel onder de 5,37 % zakken. Daarom werd beslist om het tax shelter-vrijstellingspercentage als volgt op te trekken, zodat er in principe steeds een positief fiscaal rendement gewaarborgd is.

 

 

 

Voorlopige vrijstelling

Principieel fiscaal rendement

Aanslagjaar 2018

310 %

5,37 %

Aanslagjaar 2019-2020

356 %

5,30 %

Aanslagjaar 2021

421 %

5,25 %

 

Het tax shelter-investeringsbedrag is evenwel beperkt in functie van de gereserveerde winst in de vennootschap.

Tax shelter-investering door grote ondernemingen

Zodra een grote onderneming een positieve boekwinst vóór belasting heeft, zal zij bij elke euro die zij in tax shelter investeert, een tax shelter-rendement van 5,30 % behalen (voor aanslagjaren 2019 en 2020). Bijgevolg blijft een investering in tax shelter voor grote ondernemingen met voldoende gereserveerde winst steeds interessant, ongeacht het investeringsbedrag (maar beperkt tot het maximale tax shelter-investeringsbedrag), aangezien dergelijke investering een gegarandeerd fiscaal rendement van 5,30 % oplevert.

Tax shelter-investering door kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s)

Kmo’s kunnen een positief of een negatief fiscaal rendement behalen, afhankelijk van de boekwinst vóór belasting en het bedrag van de tax shelter-investering. In grote lijnen kunnen we samenvatten als volgt:

Boekwinst vóór belasting

Principieel fiscaal rendement

< 100.000 euro

Steeds negatief, ongeacht het investeringsbedrag.

100.000 tot 145.000 euro

Positief rendement, indien het tax shelter-investeringsbedrag tussen 1 % tot en met 8 % uitmaakt van de boekwinst vóór belasting.

145.000 tot 160.000 euro

5,30 %, indien investeringsbedrag tussen 8 % en 9 % uitmaakt van de boekwinst vóór belasting.

> 160.000 euro

Steeds 5,30 %, ongeacht het investeringsbedrag (voor zover maximale tax shelter-beperking niet wordt overschreden).

 

Blijft het investeren via tax shelter (fiscaal) interessant?

  3750