Student wordt ondernemer

Gepubliceerd op 16-11-2017

student-612736628
Als student kan je ook ondernemer worden

Als student kan je geld verdienen door een studentenjob aan te nemen en voor een baas te gaan werken. Maar waarom zou je zelf het heft niet in handen nemen? Je kan immers ook aan de slag als student-ondernemer.

Student en ondernemer

Je kan als student een zelfstandige activiteit uitoefenen. De overheid heeft voor de ondernemende student een apart statuut uitgedacht: de student-zelfstandige. Je geniet van een voordelige bijdrageregeling in de sociale zekerheid en van een eigen fiscaal regime. Als je een beperkt inkomen verwerft, blijft je fiscaal gewoon ten laste van je ouders.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Om student-zelfstandige te kunnen zijn moet je:

  • minstens 18 jaar en hoogstens 25 jaar zijn
  • tijdens het school- of academiejaar ingeschreven zijn in een Belgische of een buitenlandse onderwijsinstelling en regelmatig lessen volgen met het oog op het behalen van een diploma
  • de toepassing van deze specifieke regeling uitdrukkelijk aanvragen bij de administratie.

Welke formaliteiten moet ik vervullen?

Je moet de aanvraag om onder het statuut student-zelfstandige te vallen schriftelijk of elektronisch indienen bij het sociaal verzekeringsfonds waarbij je bent aangesloten. Je moet daarbij ook een bewijs van inschrijving aan een universiteit of hogeschool voegen. Zodra het sociaal verzekeringsfonds je aanvraag heeft ontvangen, zal het controleren of je aan alle voorwaarden voldoet.

Specifieke bijdrageregeling voor student-zelfstandigen

Hoeveel je moet bijdragen, hangt ervan af hoeveel je verdient met je job. IJkpunt is het minimuminkomen dat voor 2017 13.296,25 EUR bedraagt

  • verdien je minder dan de helft van het minimuminkomen = 6.648,13, dan ben je geen enkele bijdrage verschuldigd
  • verdien je tussen de 6.648,13 EUR en 13.296,25 dan betaal je 21 % op om de som boven de 6.648,13 EUR.

Als student-zelfstandige heb je zo een eigen ziekte- en invaliditeitsverzekering. Als je te weinig verdient en daardoor gen bijdrage moet betalen, blijf je gewoon verzekerd via de ziekte- en invaliditeitsverzekering van je ouders.

Fiscaal: zoals jobstudenten

Het fiscaal statuut is hetzelfde als voor jobstudenten: de eerste schijf van je inkomsten worden niet meegeteld als bestaansmiddel (2.660 euro voor inkomstenjaar 2017). Als je niet te veel verdient, kan je gewoon ten laste blijven van je ouders.

  566