Steeds meer vooraf ingevulde aangiftes in de PB

Gepubliceerd op 14-05-2018

Op woensdag 2 mei organiseerde de FOD Financiën een persconferentie over de aangifte personenbelasting 2018. We lichten er de nieuwigheden voor aanslagjaar 2018 uit, geven u de belangrijkste deadlines mee, bekijken enkele opvallende cijfers en vertellen u ten slotte waar en wanneer u voor hulp terecht kan.

Deadlines voor indienen van de aangifte

Het belangrijkste eerst, de deadlines:

 • Wie op papier indient heeft tot 29 juni 2018.
 • Wie zijn aangifte indient via Tax-on-web heeft tot 12 juli 2018.
 • Wie via mandataris zijn aangifte indient, heeft tot 25 oktober 2018.

Indienen via Tax-on-web

Vanaf vandaag kan u aan de slag om via Tax-on-web uw aangifte in te dienen. Het gebruikersaantal van Tax-on-web blijft elk jaar stijgen. In 2017 dienden bijna 4 miljoen Belgen via deze weg hun aangifte in. Dat betekent dat er weer 100.000 belastingplichtigen minder hun aangifte op papier deden.

Inloggen op Tax-on-web kan:

 • Met uw elektronische identiteitskaart (eID).
 • Met een token.
 • Vanaf dit jaar ook via de app ‘Itsme’.

Wist u dat ?

De gemiddelde belastingplichtige maar 24 minuten nodig heeft om zijn aangifte via Tax-on-web in te vullen.

Op papier indienen

De fiscus verstuurt de papieren aangiftes van 7 tot 25 mei. Het is onnodig om voor eind mei de FOD Financiën te contacteren als u nog geen aangifte heeft ontvangen. De brieven zitten in een verzendingssysteem en kunnen nog na 25 mei toekomen. Nieuw is dat vanaf de jaar de toelichting niet meer wordt meegestuurd. U kan de brochure nog wel ophalen in één van de kantoren. U vindt alle uitleg ook online.

Wist u dat ?

De FOD Financiën zo bijna een half miljoen euro aan druk- en verzendinsgkosten bespaart.

De papieren aangifte stuurt u terug naar het scanningscentrum in Gent of Namen. Maximum één aangifte per enveloppe.

Voorstel voor vereenvoudigde aangifte

Elk jaar worden er meer voorstellen van vereenvoudigde aangifte of VVA’s verstuurd. Dit jaar worden die op papier uitgestuurd van 2 tot 22 mei. Of u vindt ze terug als u inlogt bij Tax-on-web.

In 2018 krijgen meer dan drie miljoen belastingplichtigen of 4 op 10 zo’n voorstel in de bus. Dit zijn 825.000 VVA’s meer dan in 2017.

Wist u dat ?

94 % van de voorstellen zonder opmerking worden aanvaard door de belastingplichtigen.

Kijk alles zorgvuldig na. Bent u het eens met het voorstel? Dan hoeft niets te doen. Als u niet akkoord bent, stuur dan uw opmerkingen op papier door, of zet de fouten recht op Tax-on-web.

Nieuw in de aangifte van dit jaar

Er is opnieuw aan het design gesleuteld om Tax-on-web nog gebruiksvriendelijker te maken.

Grote nieuwigheid is de regionalisering van de aangifte. Direct gevolg daarvan is dat in alle gewesten het aantal codes is verminderd omdat enkel de voor dat gewest relevante codes zijn overgebleven. Daarnaast werden er ook heel wat federale codes geschrapt.

Toch zijn er ook nieuwe codes.

Voor Vlaanderen en Wallonië hebben die betrekking op de woonbonus en de chèque habitat.

De belangrijkste nieuwe federale codes:

 • 1101: voor alleenstaande ouders met kinderlast en laag inkomen.
 • 1199: proratering van fiscale voordelen voor personen die niet het hele jaar in België woonden. Nieuwkomers krijgen alleen voordelen voor de maanden dat ze heir woonden en niet voor het hele jaar.
 • 1460 en 1461: voor inkomsten uit de deeleconomie.

Hoe helpt de fiscus u?

De fiscus is zoals altijd bereid de belastingplichtigen te helpen. Hij dat dat op verschillende manieren:

 • De fiscus stuurt steeds meer voorstellen tot vereenvoudigde aangifte.
 • De fiscus kan in Tax-on-web tot 367 codes zelf vooraf kan invullen.
 • De fiscus organiseert invulsessies. U kan van 2 mei tot 29 juni naar een kantoor komen of naar een zittingsdag in een gemeente of winkelcentrum. Een ambtenaar helpt u dan bij het invullen. Neem zeker uw identiteitskaart mee als u hier naartoe gaat. In het schema hieronder ziet u wanneer de fiscus zelf lange wachttijden verwacht. Let op: na 29 juni 2018 stopt deze dienst.
invulsessies-aangifte
  1140