Renovatie privéwoningen, nog 10 dagen aan 6%: Evelien De Backer legt uit !

Auteur in de kijker: Evelien De Backer

Evelien De Backer

Evelien De Backer is erkend belastingconsulente en sinds 2010 werkzaam op de btw-afdeling van Deloitte. Zij verzorgt de btw-rapportering van verschillende ondernemingen en staat in voor de uitwerking van nationale en pan-Europese optimalisatiestructuren zowel in de private als in de publieke sector. In 2012 is Evelien toegetreden tot de focusgroep ‘zorg en farma’. Dit heeft als gevolg dat Evelien ondertussen heel wat ervaring heeft opgebouwd in de toepassing van de btw-vrijstellingen, het bepalen van het recht op aftrek, het opzetten van kostendelende verenigingen, btw-eenheden en andere alternatieve structuren.

LinkedIn

Inleiding

Dromen je klanten van een nieuwe verwarming, een nieuw dak, een nieuwe keuken, een nieuwe badkamer, … Opletten geblazen, want voor je het weet wordt hun project 15% duurder en spat hun droom uit elkaar! De ouderdomsvereiste waaraan een woning dient te voldoen om het verlaagd btw-tarief van 6% te kunnen toepassen op renovatie en herstel van privéwoningen wijzigt (i.e. werken in onroerende staat). De ouderdomsvereiste van de woning wordt verhoogd van 5 jaar naar 10 jaar. Woningen van tenminste 10 jaar oud zullen steeds van het verlaagd btw-tarief van 6% kunnen genieten, terwijl werken aan woningen jonger dan 10 jaar steeds aan het standaard btw-tarief van 21% dienen te worden gefactureerd. Een 'overgangsregime' werd echter voorzien.

Oorspronkelijk moest deze nieuwe maatregel (EN BIJGEVOLG OOK HET OVERGANGSREGIME) van start gaan op 1 januari 2016. Deze maatregel werd echter niet op tijd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad waardoor de regeling en de meegedeelde overgangsregeling werden verlengd. Ondertussen werd de wijziging aan KB nr. 20 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (dd. 2 februari 2016) met als gevolg dat deze regeling van start gaat vanaf 12 februari 2016 (zijnde de 10e dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad).

Wat nu voor woningen tussen de 5 en de 10 jaar oud ?

Voor woningen tussen 5 en 10 jaar oud zal goed moeten worden gekeken welk btw-tarief van toepassing zal zijn (i.e. 6% volgens de oude regels of indien voldaan is aan de voorwaarden van de overgangsmaatregel die geldt anno 2016 en 2017 dan wel 21% volgens de nieuwe regels die gelden vanaf 12 februari 2016).

Verwijzend naar de regels voor opeisbaarheid van diensten (die gewijzigd zijn op 1 januari 2016) kan dit schematisch worden vastgelegd voor woningen tussen 5 en 10 jaar oud. Klik op het beeld hieronder voor de pdf-versie van het schema.

schema renovatie klein
 

Voor meer schema's verwijzen we naar monKEY.be.

Benieuwd wat monKEY.be nog meer voor u kan betekenen? Test het 14 dagen uit en overtuig uzelf!

Evelien De Backer

Gepubliceerd op 03-02-2016

  621