Regels voor toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor bijgewerkt

Gepubliceerd op 29-11-2019

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) kan de hoedanigheid van bedrijfsrevisor toekennen aan een wettelijke auditor. Die moet aantonen dat hem in een andere EU-lidstaat of EER-lidstaat de hoedanigheid van wettelijke auditor is verleend. En hij moet slagen voor een bekwaamheidsproef waarvan het programma en de procedure bij KB zijn vastgelegd.

De hoedanigheid van bedrijfsrevisor

Het KB van 11 november 2019 voorziet nu dat de hoedanigheid van wettelijke auditor kan aangetoond worden met elk rechtsmiddel.

Dat KB bevat ook dezelfde modaliteiten voor natuurlijke personen die in een derde land een gelijkwaardige hoedanigheid bezitten als deze van bedrijfsrevisor, en die dat willen aantonen.

Daarnaast bevat het KB van 11 november 2019 de regels die een bedrijfsrevisor-natuurlijk persoon, die voor een andere reden dan een intrekking van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor zijn hoedanigheid heeft verloren, moet volgen om het IBR opnieuw te vragen hem de hoedanigheid van bedrijfsrevisor toe te kennen.

Hoedanigheid aantonen met elk rechtsmiddel

Het KB van 11 november 2019 voorziet dat de hoedanigheid van wettelijke auditor kan aangetoond worden met elk rechtsmiddel.

Dat betekent dat deze hoedanigheid onder meer kan aangetoond worden door het overleggen van een uittreksel van het openbaar register van de betrokken persoon of door een attest afgeleverd door de bevoegde autoriteit van een EU-lidstaat of van een EER-lidstaat die attesteert dat de betrokken persoon in die staat beschikt over de hoedanigheid van wettelijke auditor.

depth-of-field-photo-of-man-sitting-on-chair-while-holding-927451

Nieuwe aanvraag na verlies hoedanigheid bedrijfsrevisor

  206