Privaat vastgoed in vennootschap dan toch aftrekbaar: de herboren meerwaardetheorie

Gepubliceerd op 18-12-2019

Onlangs reikte het Hof van Cassatie een duidelijk criterium aan voor de aftrekbaarheid van kosten met betrekking tot een onroerend goed dat in een vennootschap zit. De kost moet gedaan zijn in het eigen belang van de vennootschap. Er is dus geen aftrek als de villa of het appartement uitsluitend aangekocht is in het belang van de bedrijfsleider (zie Fisc. Act. 2019, 32/1). Maar dat sluit natuurlijk niet uit dat de vennootschap kan aantonen dat de aankoop van het onroerend goed wel degelijk de belangen van de vennootschap dient, zelfs als het privé gebruikt wordt. Het hof van beroep te Gent heeft nu zo’n geval behandeld. De zaak betrof een appartement aan de kust.

Cruciaal: bewijslast naar behoren invullen

  314