Overheden kondigen bijkomende steunmaatregelen aan voor bedrijven en particulieren

Gepubliceerd op 02-04-2020

De coronacrisis treft niet enkel bedrijven, maar ook heel wat particulieren krijgen het moeilijk om de facturen en kredieten te bekostigen. Op de verschillende beleidsniveau's werden deze week extra steunmaatregelen, bovenop de eerdere maatregelen, aangekondigd om de financiële druk op werknemers en werkgevers te verlichten.

Op Vlaams niveau

De Vlaamse Regering steunt nu ook ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar wel een groot omzetverlies kennen naar aanleiding van de coronacrisis. Volgende sectoren komen in aanmerking : de evenementensector, (para-)medische beroepen, dierenpensions, landbouwsector, dienstenleveranciers of gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels zoals een pralinewinkel of wijnhandel.

Wie verplicht moest sluiten, kan een hinderpremie aanvragen, maar nu kunnen ook ondernemingen met zwaar omzetverlies rekenen op een compensatiepremie van 3.000 euro om hun verliezen (deels) te compenseren.

Voorwaarden

  • De compensatiepremie is eenmalig en bedraagt 3.000 euro.
  • Zijn er meerdere exploitatiezetels per onderneming, dan kan maximaal 5 premies per onderneming worden uitgekeerd.
  • Ook zelfstandigen in bijberoep, die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie aanvragen. Is dat niet geval, maar heeft de zelfstandige in bijberoep een inkomen tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro, dan kan hij een compensatiepremie van 1.500 euro ontvangen. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten. De premie wordt niet uitgekeerd aan zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.
  • Het omzetverlies bedraagt minstens 60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode loopt van 14 maart 2020 tot 30 april 2020. Voor startende ondernemingen komt de omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan in aanmerking.
  • Ook voor VZW’s is de compensatiepremie mogelijk. Voorwaarde is wel dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.
  • De aanvraag voor een compensatiepremie gebeurt, net zoals de hinderpremie, bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Op Federaal niveau

  600