Opeisbaarheid btw: keuze tussen verschillende regelingen in afwachting van nieuwe wet

Sinds 2013 maakt de uitreiking van een factuur op zich de btw niet meer opeisbaar. De btw wordt in principe enkel nog opeisbaar op het moment van levering van het goed/voltooiing van de dienst of op het moment van vooruitbetaling indien deze plaatsvindt vóór de levering van het goed/voltooiing van de dienst. Deze oorzaken van opeisbaarheid zijn van belang om te bepalen in welke btw-aangifte een handeling moet worden opgenomen. Hieruit volgt dat de uitreiking van een (voorschot)factuur vanaf 2013 dus geen ‘subsidiaire’ oorzaak van opeisbaarheid meer uitmaakt.

Intussen zijn er over dit onderwerp diverse btw-beslissingen verschenen. Er werd vooreerst in een overgangsregeling voorzien, vervolgens werd deze overgangsregeling verlengd met aanvulling van een administratieve tolerantie. Aansluitend werd in een ‘definitieve’ regeling voorzien die moest toegepast worden vanaf 1 januari 2015 om deze daaropvolgend te verdagen tot 1 juli 2015.

In de laatste btw-beslissing E.T. 128.109 van 17.04.2015 werd aangekondigd dat in afwachting van nieuwe wetgeving de diverse regelingen verlengd worden. De belastingplichtige heeft dus keuze tussen volgende regelingen:

  1. Wetgeving: art. 16, §1, eerste lid, art. 17, §1art. 22, §1 en art. 22bis, eerste lid
  2. Beslissing E.T. 123.563 van 19.12.2012: Overgangsregeling 2013
  3. Beslissing E.T. 124.705 van 22.11.2013: Overgangsregeling 2014
  4. Beslissing E.T. 126.003 van 07.10.2014: ‘definitieve’ administratieve regeling

Wat de nieuwe wetgeving zal brengen blijft nog een raadsel.

Volgende vraag rijst: tussen welke regelingen kan men nu kiezen bij het uitreiken van een voorschotfactuur en wat houden deze concreet in ? Wij pluizen het voor u uit !

Leverancier

Klant

1. Wettelijke regeling

  • Voorschot vragen via ander document dan factuur (zonder verwijzing naar btw)
  • Factuur uitreiken na betaling
  • Btw voldoen wanneer betaling ontvangen

Btw recupereren periode ontvangen factuur

2. Overgangsregeling 2013

Keuze oude regeling zoals geldende wetgeving tot eind 2012

Uitreiken van voorschotfactuur die btw opeisbaar maakt

Btw recupereren periode ontvangen voorschotfactuur

Keuze toepassen wettelijke regeling

Zie 1. Wettelijke regeling

3. Overgangsregeling 2014

Keuze oude regeling zoals geldende wetgeving tot eind 2012

Uitreiken van voorschotfactuur die btw opeisbaar maakt

Btw recupereren periode ontvangen  voorschotfactuur

Keuze toepassen wettelijke regeling onder punt 1. met bijkomende tolerantie

  • Mag een voorschotfactuur uitreiken met vermelding btw bedrag mits vermelding: “Toepassing van de wettelijke regeling inzake opeisbaarheid. Recht op aftrek ontstaat na de betaling van het voorschot.”
  • Btw voldoen wanneer betaling ontvangen

Btw recupereren nav betaling voorschot

4. 'definitieve' administratieve regeling

Zie: “Vind uw weg in het doolhof van de opeisbaarheid van de btw”

Regeling na 01/01/2015

In bovenstaand schema worden voornamelijk de B2B handelingen besproken. Voor de bepalingen mbt intracommunautaire diensten, handelingen met verlegging van de heffing, handelingen verricht voor particulieren, handelingen verricht voor de overheid, … verwijzen wij naar de auteurstekst op monKEY.be van Marc Govers waar alle regelingen uitgebreid besproken worden.

Gepubliceerd op 30-04-2015

  415