Nieuwe coronasteunmaatregelen m.b.t. bedrijfsvoorheffing, overuren, faillissementsregelingen en overbruggingskredieten

Gepubliceerd op 14-04-2020

Veel bedrijven worden hard getroffen door COVID-19. De federale regering heeft een tweede golf steunmaatregelen voor het bedrijfsleven goedgekeurd. Wat betekenen die nieuwe federale maatregelen voor onze bedrijven? In grote lijnen hebben de maatregelen betrekking op:

Bedrijfsvoorheffing en btw

Bedrijven in financiële problemen door de coronacrisis moeten ook in april geen btw of bedrijfsvoorheffing betalen. Zij krijgen twee maanden betalingsuitstel, zoals in maart. De bedrijfsvoorheffing en btw voor deze maand moeten nu uiterlijk op 15 juli (bedrijfsvoorheffing) en op 20 juli (btw) betaald zijn. De fiscus int geen nalatigheidsinteresten en geen boetes.

Overuren

In kritieke sectoren kunnen bedrijven met een grote nood aan personeel werknemers op vrijwillige basis 220 overuren per jaar laten presteren (i.p.v. 100 vrijwillige overuren). De vrijstelling van belasting (geen sociale bijdragen en geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd) voor deze vrijwillige overuren geldt voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020.

Studenten krijgen van de overheid elk kalenderjaar een pakket van 475 uur waarin ze minder sociale bijdragen betalen dan een gewone werknemer. Voor jobstudenten tellen gewerkte uren in de tweede helft van 2020 niet mee voor de berekening van het quotum van 475 uur. Door de aangepaste berekening kunnen studenten dus helpen in kritieke sectoren zoals de detailhandel en voedingssector.

Tijdelijke werklozen kunnen als seizoensarbeider in de land- en tuinbouw helpen met behoud van 75% van de werkloosheidsuitkering.

coronasteunmaatregelen_bedrijfsvooheffing_overuren_faillissementen

Faillissementsregeling

Minister van Justitie Koen Geens stelt een tijdelijk moratorium (uitstel) op faillissementen in. Zo wil hij vermijden dat gezonde ondernemingen door de coronacrisis de boeken moeten neerleggen. De regeling houdt in dat die bedrijven zeker tot 17 juni beschermd zijn tegen bewarend en uitvoerend beslag, faillietverklaring en gerechtelijke ontbinding. De betalingstermijnen die opgenomen zijn in een reorganisatieplan, worden verlengd. Maar bij misbruik kan de ondernemingsrechtbank, op verzoek van de schuldeiser, de opschorting altijd tijdelijk opheffen.

Overbruggingskredieten

  1371