Nieuw volmachtbesluit: pauzeknop voor ondernemingen in moeilijkheden

Gepubliceerd op 20-05-2020

Ondanks de overheidssteun komen vijf op zes Vlaamse ondernemingen door de coronacrisis in gevaar. De cash-buffer van ondernemingen zou slechts voldoende zijn voor één of enkele maanden. Omdat een gerechte­lijke reorganisatie geen aangewezen remedie is gezien de crisis – dat kost de betrokken ondernemingen immers geld en omvat louter de reeds opge­bouwde schulden – en om een onhandelbare toevloed in insolventiepro­cedures te vermijden, neemt de regering extra beschermingsmaatregelen. Daarmee hoopt zij de overlevingskansen van ondernemingen in moeilijk­heden te verhogen. De maatregelen houden ook een zekere bescherming tegen de fiscus in.

Meer diepgaande info over de overheidssteun aan bedrijven vindt u op monKEY. Probeer nu 14 dagen gratis >

Automatische tijdelijke bescherming tegen schuldeisers

  291