Mobiliteitsbudget en cash for car

Gepubliceerd op 20-03-2018

De Kamer keurde eind vorige week de mobiliteitsvergoeding (beter bekend als de cash for car-regeling) goed.  Dit is nog maar een eerste stap. De Regering is het ondertussen ook eens geworden over het mobiliteitsbudget. Wat houden deze twee maatregelen precies in?

Cash for car versus mobiliteitsbudget

Dankzij de mobiliteitsvergoeding of cash for car kunnen werknemers hun bedrijfswagen inruilen voor loon in geld.

Dankzij het mobiliteitsbudget krijgen werkgevers en werknemers meer alternatieven. Zo hoeven ze niet altijd meer te kiezen voor een bedrijfswagen. Het bedrag van het mobiliteitsbudget wordt gebaseerd op de totale kostprijs op jaarbasis voor de werkgever van de auto (brandstof, verzekering, onderhoud, taksen, …). Dit wordt ook wel de Total Cost of Ownership of TCO genoemd.

Drie principes van het mobiliteitsbudget

  • De werknemer kan zijn bedrijfswagen inruilen voor een milieuvriendelijker model. Dit gebeurt binnen de car-policy van het bedrijf in kwestie. De werknemer krijgt nog altijd een belastbaar voordeel van alle aard (maar dat zal lager liggen als de auto een lagere uitstoot heeft). Voor de werkgever blijven de kosten aftrekbaar in functie van de CO2-uitstoot.
  • De werknemer kan er voor kiezen niet enkel de auto te gebruiken, maar ook andere, meer duurzame vervoersmiddelen, bv. een abonnement voor het openbaar vervoer, , een fietsvergoeding aanvragen, enz. Deze duurzame vervoersmiddelen zijn belastingvrij voor de werknemer en volledig aftrekbaar voor de werkgever. Zo kan een werknemer met de auto naar het station en de rest van zijn woon-werkverkeer met de trein doen.
  • Werknemers die nog niet het ganse geldbedrag hebben gebruikt (na milieuvriendelijke auto + gebruik ander vervoersmiddel), kan het saldo krijgen in de vorm van een geldbedrag dat onderworpen wordt aan sociale bijdragen.

Optioneel systeem

Het is een optioneel systeem. Zowel voor de werkgevers als voor de werknemers. Werkgevers zijn niet verplicht het systeem aan te bieden. Werkgevers hebben de vrije keuze in het systeem mee te gaan.

Voorwaarden

Werkgevers moeten al minstens 36 maanden een bedrijfswagen-beleid moeten voeren. Voor starters gelden er soepeler voorwaarden.

Alleen werknemers die een bedrijfswagen hebben of er al enige periode aanspraak op kunnen maken, kunnen beroep doen op een mobiliteitsbudget. Om misbruiken te voorkomen, geldt voor die personen de regel dat ze in de afgelopen 36 maanden, 12 maanden een wagen moeten gehad hebben, wat ook effectief het geval moet geweest zijn gedurende de 3 maanden voor de aanvraag.

  1183