MAGDA: welke uitgaven mag u als beroepskost aftrekken?

Belastingplichtigen zijn altijd op zoek naar manieren om minder belasting te betalen. Eén daarvan is ‘kosten maken’. Maar let op: niet alle uitgaven die u doet, zijn als beroepskost aftrekbaar. Zelfs niet als u ze in de professionele sfeer doet. Om u wat meer duidelijkheid te bieden, geven we antwoord op een reeks veel gestelde vragen en leggen uit welke kosten u (geheel of gedeeltelijk) mag aftrekken.

Hieronder beschrijven we enkel vaak voorkomende situaties. De vraag is steeds: mag u de volgende kosten aftrekken?

U huurt een tweede verblijf vlak bij uw werk

In principe zijn de kosten voor de huur van een privéwoning niet als beroepskost aftrekbaar. Maar er zijn uitzonderingen: SOMS MAG U de kosten van een tweede (privé)verblijf in de buurt van uw werk wel aftrekken. Dat kan als u kan aantonen dat de kosten wel degelijk een beroepskarakter hebben omdat u de woning moet huren om uw beroepsactiviteit te kunnen uitoefenen. Of het noodzakelijk is, hangt af van de feiten. U  zal dus gewoon voldoende argumenten moeten hebben. Criteria die meespelen zijn: de afstand tussen uw hoofdverblijfplaats en uw werk, gebrek aan aangepast openbaar vervoer, contractuele vereiste dat u in de gemeente van uw werkgever woont, tijdelijk karakter van de tewerkstelling, vereiste (snelle) beschikbaarheid op uw plaats van tewerkstelling na de werkuren, …

U heeft een lening gesloten voor de aankoop van een gebouw

Als u het pand professioneel gebruikt, MAG U de interesten die u betaalt, aftrekken. De bewijslast ligt wel bij u. Dit betekent dat u moet aantonen dat u het onroerend goed gebruikt voor uw beroepsactiviteit. Als u het goed deels professioneel en deels privé gebruikt, is enkel het beroepsgedeelte aftrekbaar. Bv.: u kocht een gebouw waarin uw handelspand gevestigd is op de gelijkvloers (35 % van het pand), terwijl u zelf op de eerste en tweede verdieping woont (65 %). U betaalt 2.000 EUR interesten: deze zijn voor 35 % of 700 EUR aftrekbaar.

U huurt uw bedrijfspand van uw echtgenoot

U MAG de huurkosten van een onroerend goed dat u beroepshalve gebruikt, aftrekken. Dat mag zelfs als u het goed van uw echtgenoot/echtgenote huurt. Er zijn dan wel enkele voorwaarden die u moet respecteren: (i) u moet de huur werkelijk betalen, (ii) uw echtgenoot moet eigenaar zijn van het verhuurde goed en (iii) uw echtgenoot (verhuurder) mag geen mede-exploitant zijn van uw zaak.

U werkt vaak thuis en maakt daardoor ‘kantoorkosten’

Ook deze kosten MAG U in aftrek brengen. Dat kan als u zelfstandige of vrije beroeper bent. Ook ambtenaren en werknemers die regelmatig thuiswerken, mogen kosten voor een kantoor in huis echter aftrekken.  Dat kan natuurlijk enkel als het bureel daadwerkelijk professioneel wordt gebruikt. Een heel scala aan kosten kan onder deze ‘kantoorkosten’ vallen: gedeelte van huur van de woning, elektriciteit en verwarming, onderhoud, kuisproducten. De aftrekbaarheid wordt berekend in verhouding van de oppervlakte van het bureel tot de totale oppervlakte van de woning.

Uw zoon werkt in uw handelszaak

Personeelskosten zijn aftrekbaar. U MAG ook de bezoldiging die u aan uw kinderen betaalt als kost aftrekken. Ook hier gelden er weer enkele voorwaarden: (i) uw zoon moet in ondergeschikt verband werken, met andere woorden hij moet onderworpen zijn aan uw leiding en toezicht, (ii) u moet hem een normale bezoldiging uitbetalen,  (ii) hij moet werkelijke prestaties leveren en (iv) u moet ook voor hem individuele fiches opstellen. Ten slotte wijze we er u nog op dat een kind waaraan u een loon uitbetaalt niet meer ten laste kan zijn. Uw zoon zal dus geen recht meer geven op een verhoging van uw belastingvrije som.

U volgt een opleiding

Als u een opleiding volgt, die aansluit bij uw huidige job, MAG U de kosten ervan aftrekken. Als u een opleiding volgt omdat u een nieuwe professionele weg wil inslaan en een nieuwe job wil gaan uitoefenen, dan MAG U ze NIET aftrekken. Als de kosten aftrekbaar zijn, maakt het niet uit om welk type van opleiding het gaat (seminarie, workshop, cursus). Bovendien zijn alle er aan verbonden kosten dan aftrekbaar: dus zowel het inschrijvingsgeld, als de kosten van het lesmateriaal, verplaatsingskosten naar de les, enz. Een voorbeeld: een grafisch ontwerper die een lessenreeks over fotoshop volgt mag deze kosten aftrekken, als hij een kookcursus gaat volgen zijn de kosten niet aftrekbaar.

U hebt een verkeersboete gekregen

Of u nu een strafrechtelijke of een administratieve boete heeft gekregen, U MAG ze NIET aftrekken. Enkel voor ‘parkeerboetes’ geldt een uitzondering, omdat dat in feite geen ‘boetes’ zijn, maar een vergoeding (retributie) voor betalend parkeren. Als ze verband houden met een professionele verplaatsing zijn ze zoals de meeste andere autokosten in de PB aftrekbaar voor 75 %.

U betaalt als zelfstandige uw eigen sociale bijdragen

U MAG  de bijdragen die u ten gevolge van de sociale wetgeving of een wettelijk of reglementair statuut moet betalen, als beroepskost aftrekken. De persoonlijke sociale bijdragen mogen zelfs bovenop de forfaitaire beroepskosten afgetrokken worden.

U moet voor uw werk een maatpak dragen

Deze kosten MAG U helaas NIET aftrekken omdat het gaat om kledij die ook in het privéleven gedragen kan worden. Enkel kosten voor specifieke beroepskledij zijn aftrekbaar, dat is kledij die ofwel reglementair wordt opgelegd (helm, overall, veiligheidsschoenen, uniform) of die bij de uitoefening van een bepaald beroep wordt gedragen (doktersjas, toga van een advocaat, slagersvest). Het gaat met andere woorden om kledij die enkel in de werksfeer gedragen wordt.

U rijdt met een exclusieve sportwagen  

Beroepskosten die op een onredelijke wijze uw beroepsbehoeften overtreffen zijn niet aftrekbaar. Deze kosten worden immers niet enkel gedaan om een beroepsinkomen te verwerven,  maar ook omdat men een zekere standing wil ophouden, een bepaalde levensstandaard wil handhaven. Mag u een chique sportwagen dan nooit aftrekken? SOMS MAG U dat wel. Wie mag immers oordelen of u zo’n sportwagen nodig heeft voor beroepsdoeleinden? We kunnen wel meegeven dat de fiscus het niet graag ziet gebeuren dat een belastingplichtige een dure wagen koopt op kosten van zijn onderneming. Anderzijds volgt de rechtspraak de fiscus niet altijd. Geen 100 % ja of neen antwoord hier dus.

Voor al uw fiscaal advies gaat u naar uw accountant

U MAG de advieskosten aftrekken. Niet enkel de kosten voor complex, doorgedreven fiscaal advies zijn aftrekbaar, ook als u zich voor het invullen van een eenvoudige aangifte laat bijstaan mag u die kosten aftrekken.

U gaat regelmatig op zakenlunch

Restaurantkosten MAG U aftrekken, maar slechts GEDEELTELIJK, zelfs al was het een puur professioneel restaurantbezoek. Restaurantkosten zijn voor 69 % aftrekbaar. Het begrip ‘restaurant’ wordt ruim geïnterpreteerd: het gaat van een sterrenrestaurant, over een bistro tot een broodjeszaak of een snackbar. Vertegenwoordigers in de voedingssector mogen hun restaurantkosten wel volledig aftrekken. Ten slotte geven we voor de duidelijkheid nog mee dat de kosten van een privélunch uiteraard niet aftrekbaar zijn.

U geeft jaarlijks een relatiegeschenk aan uw klanten

Ook deze kosten MAG U GEDEELTELIJK aftrekken. Deze kosten zijn namelijk voor 50 % aftrekbaar. Onder relatiegeschenk wordt dan begrepen: voorwerpen van een zekere waarde die periodiek (bv. jaarlijks) of toevallig worden aangeboden aan beroepsrelaties. Als het geschenk dat u geeft slechts een geringe waarde heeft en op opvallende wijze de naam van uw bedrijf draagt, is het geen relatiegeschenk, maar een reclameartikel. In dat geval MAG U de kosten volledig aftrekken, u bent dan niet gebonden door de aftrekbeperking.

Gepubliceerd op 27-04-2016

  493