Magda? Vijf fiscale vragen over terug naar school

Gepubliceerd op 03-09-2018

Vandaag is het weer zover: in Vlaanderen gaan 1,2 miljoen kinderen weer naar school. En over enkele weken trekken ook de studenten naar hogeschool of universiteit. Maar wat met al die schoolkosten: mag u die aftrekken. En wat als u zelf nog gaat bijstuderen?

De schoolkosten van mijn kinderen aftrekken. Magda?

NEEN, DAT MAG JAMMER GENOEG NIET. U mag alleen beroepskosten aftrekken. De kosten moeten dus een professioneel karakter hebben. Kosten die samenhangen met het opvoeden en opleiden van uw kinderen zijn privékosten en vallen uit de boot.

Als u de schoolkosten voor uw kinderen betaalt als deel van een onderhoudsuitkering, wordt het een ander verhaal. Onderhoudsgelden zijn aftrekbaar voor 80 %. Via het onderhoudsgeld, worden de kosten dus onrechtstreeks wel gedeeltelijk aftrekbaar. Dat kan natuurlijk alleen als de andere voorwaarden vervuld zijn. Het kind dat de uitkering krijgt, mag geen deel uitmaken van uw gezin. Het kan dus enkel voor de kinderen die niet bij u wonen, maar bij de andere ouder

Mijn zoon zit op kot, ik geef hem aan als persoon ten laste. Magda?

JA, DAT MAG. Kinderen zijn ten laste zijn als ze op 1 januari van het aanslagjaar deel uitmaken van uw gezin. Dat betekent dus dat uw zoon om ten laste te zijn in aanslagjaar 2019 (uw inkomsten van dit jaar) op 1 januari 2019 deel moet uitmaken van uw gezin. Deel uitmaken van het gezin is een feitelijke toestand en komt er op neer dat u samenwoont. Ook als uw zoon op kot zit, maakt hij nog steeds deel uit van het gezin omdat het maar om een tijdelijke onderbreking van het samenwonen gaat.

Mijn kinderen zijn lid van de jeugdbeweging. Ik trek het lidgeld af als ‘uitgaven voor kinderopvang’. Magda?

NEEN, DAT MAG NIET. Het klopt dat uitgaven voor kinderoppas recht geven op een fiscale tegemoetkoming, een belastingvermindering van 45 % van de uitgave. Het lidgeld van een jeugdbeweging of sportclub is helaas uitgesloten. Activiteiten die vallen onder de onderwijsdoelstelling van de school en die normaal tijdens de gewone lesuren worden georganiseerd, zijn ook uitgesloten (bv. bosklassen).

SOMS TOCH JA. Terwijl het lidgeld geen recht geeft of de belastingvermindering, heeft u er wel recht op voor de bijdrage die u doet als uw kinderen met de jeugdbeweging op vakantiekamp gaan, of met de sportclub op stage. Deze kosten vallen volgens de fiscus wel onder uitgaven voor kinderopvang.

De vermindering bedraagt 45 % van de kosten die u werkelijk heeft gedaan, maar wordt beperkt tot 11,20 EUR per kind per dag. U heeft alleen recht op een belastingvermindering voor kinderen die u ten laste heeft en die maximaal twaalf jaar oud zijn (voor gehandicapte kinderen: maximaal achttien jaar oud).

Ik breng mijn dochters met mijn firmawagen naar school brengen. Magda?

JA, DAT MAG. De afstand die u aflegt om uw kinderen naar school te brengen, wordt natuurlijk wel als privéverplaatsing gezien. Zelfs als u de kinderen afzet onderweg naar uw werk. Ook woon-werkverkeer wordt immers gezien als een privéverplaatsing. U krijgt zo een belastbaar voordeel van alle aard. Fiscaal is er dus alvast geen probleem.

Of het mag van uw werkgever moet u met hem afstemmen.

Ik volg zelf een opleiding. Ik heb de kosten afgetrokken. Magda?

  1099