Magda: veel gestelde vragen over afschrijvingen

Afschrijvingen. Elke onderneming komt er mee in aanraking. Toch zitten veel ondernemingen nog met vragen. Wat moet of mag er precies afgeschreven worden. Op welke basis? Hoe zit het met afschrijvingen op goodwill? En gronden? Of kunstwerken?  We laten alvast enkele veel gestelde praktijkvragen aan bod komen.

Zelf kiezen voor degressieve afschrijvingen. Magda?

JA, dat mag, maar er zijn enkele uitzonderingen. Bij ‘degressieve afschrijving’ wordt er versneld afgeschreven. Het lineair afschrijvingspercentage wordt dan verdubbeld. Aangezien het een keuzestelsel is, wordt het enkel toegepast als de belastingplichtige er uitdrukkelijk voor kiest en dit via de opgave 328K aan de fiscus meldt. Fiscaal worden enkele activa uitgesloten van de degressieve afschrijvingsmethode. Het gaat o.a.om immateriële activa en personenauto’s.

Afschrijven op gronden. Magda?

NEEN, dat mag niet. Gronden kunnen niet worden afgeschreven. Een grond heeft immers normaal gezien een onbeperkte gebruiksduur. De bijkomende kosten bij de aankoop van een grond zoals notariskosten en registratierechten kunnen wel als waardevermindering in kost worden gebracht. Daarover heeft jarenlang discussie bestaan, maar de fiscus heeft zich er uiteindelijk bij neergelegd.

Afschrijven op goodwill. Magda?

JA, dat mag. Goodwill die van derden wordt overgenomen (bv. wanneer de uitbater van een eenmanszaak zijn handelszaak, inclusief opgebouwde goodwill, aan de eigen vennootschap verkoopt) mag worden afgeschreven. Bijzonder is dat boekhoudkundig goodwill in principe over maximum vijf jaar mag worden afgeschreven, terwijl fiscaal de afschrijvingstermijn minimum vijf jaar bedraagt en zelfs tien tot twaalf jaar als ‘normaal’ wordt bestempeld.


Afschrijven op kunstwerken. Magda?

NEEN en een beetje JA. Hét uitganspunt is dat afschrijvingen gebeuren omwille van de waardevermindering die de investeringen ondergaan door het gebruik ervan voor de beroepsactiviteit. Kunstwerken  ondergaan normaliter geen waardevermindering.  Hetzelfde geldt voor antiek. Hun waarde zal zelfs eerder stijgen in de tijd. Daarom worden in principe fiscaal afschrijvingen op kunstwerken niet aanvaard. Boekhoudkundig is er geen probleem. Af en toe is er echter een rechtbank die een afschrijving ook fiscaal toestaat, zo werd bv. de afschrijving van een Stradivarius door een violist wel aanvaard. Kunstwerken die geïntegreerd zijn in een gebouw mogen ook afgeschreven worden.

Als ‘grote’ vennootschap in het jaar van de investering de eerste annuïteit volledig afschrijven. Magda?

NEEN, dat mag niet. Een grote vennootschap mag in het jaar van de aanschaf slechts pro rata temporis afschrijven. Voorbeeld: een grote vennootschap, die haar boekjaar per kalenderjaar houdt, verwerft op 10 augustus een machine van 150.000 EUR, af te schrijven op tien jaar (= 15.000 EUR per jaar). De vennootschap  beschikt in dat jaar nog 144 dagen over de machine en zal dus dat eerste jaar maar 144/365 van 15.000 ( = 5917,80 EUR) mogen afschrijven. Kleine vennootschappen (in de zin van artikel 15 Wetboek Vennootschappen) mogen onmiddellijk de eerste annuïteit volledig afschrijven. Zelfs als ze de machine pas op 30 december verwerft, mag ze toch 15.000 EUR afschrijven. Weetje: Bij de plannen van een mogelijke hervorming van de vennootschapsbelasting voorziet onze wetgever om deze pro rata-regeling voor alle vennootschappen op te leggen.

Een jaartje overslaan. Magda?

NEEN, dat mag niet. Afschrijvingen moeten stelselmatig gebeuren. Ze hangen af van de waardevermindering van het actief. Ze mogen dus niet afhangen van het resultaat van de onderneming. Ook in een jaar met weinig winst of met verlies, kan de onderneming dus niet zomaar beslissen niet af te schrijven.

Meer afschrijven dan de investering. Magda?

 

JA, dat mag soms. In drie gevallen mag u 120 % van de investering afschrijven: (i) kosten die u heeft gemaakt om het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer aan te moedigen – daaronder vallen zowel de kosten voor het aankopen en onderhouden van de fietsen, als investeringen in fietsenstallingen en kleedruimtes en sanitair voor het personeel dat met de fiets naar het werk komt, (ii) autobussen, minibussen en autocars die gebruikt worden voor het gemeenschappelijk vervoer van personeelsleden tussen hun woonplaats en de plaats van tewerkstelling en (iii) bepaalde kosten voor beveiliging.

Verder afschrijven na het stopzetten van de beroepswerkzaamheid. Magda?

NEEN? Dat mag niet. Afschrijven kan enkel op activa met een beroepskarakter. Na het stopzetten van de beroepsactiviteit hebben de activa (bv. een onroerend goed dat nog niet helemaal werd afgeschreven en nu enkel nog privé wordt gebruikt) geen beroepsmatig karakter meer. Verder afschrijven is uitgesloten.


 

 boekafschrijvingen 

 Veel meer vragen, met meer uitgebreide antwoorden vindt u in ‘Afschrijvingen. De meest gestelde praktijkvragen’. Van Carl Van Biervliet.

Gepubliceerd op 27-03-2017

  781