Komt optioneel stelsel btw op onroerende verhuur er dan toch?

Vanaf 1 oktober 2018 kunnen belastingplichtigen btw aanrekenen op onroerende verhuur.

Gepubliceerd op 12-04-2018

Op 30 maart heeft de ministerraad een hervorming van de btw-regels inzake onroerende verhuur goedgekeurd. Blikvanger: het optioneel stelsel komt er dan toch. Met de nieuwe regels wil de regering het btw-stelsel vereenvoudigen en de concurrentiepositie van België verbeteren.

Optioneel stelsel

Het gaat om een optioneel stelsel. Dat betekent dat, conform de Europese btw-richtlijn, de verhuur van een onroerend goed in principe vrijgesteld van btw blijft.

In het optioneel stelsel:

 • Rekent de verhuurder btw aan op de verhuur.
 • Kan de verhuurder de btw op de oprichtingskosten aftrekken.
 • Kan de huurder de btw op het huurgeld aftrekken.

Voorwaarden

Kiezen voor belaste verhuur kan:

 • Voor op nieuwe gebouwen of op grondige renovaties van bestaande gebouwen. Grondige renovatie betekent dat de kostprijs van de werken minstens 60 % bedraagt van de verkoopwaarde van het gebouw na de renovatie.
 • Als de huurder btw-plichtig is en het gebouw gebruikt voor zijn economische activiteit.
 • Als beide partijen (huurder én verhuurder) er voor kiezen.

Verplichte btw op korte verhuur

Daarnaast komt er ook een verplichte btw-heffing op de kortdurende verhuur van onroerende goederen (denk o.a. aan feestzalen, congreszalen) met uitzondering van onroerende goederen die worden aangewend voor bewoning en voor handelingen van sociaal-culturele aard.

Ook verplichte btw op

Bestaande uitzonderingen blijven bestaan. Dat betekent dat er altijd btw aangerekend wordt op verhuur van …

 • Parkeerruimte voor voertuigen.
 • Gemeubeld logies in hotels, motels, enz.
 • Kampeerplaatsen.
 • Blijvend geïnstalleerde machines.
 • Safeloketten.
  1220