Kleine wijzigingen met grote impact in de praktijk: btw toegelicht in een notendop

Btw-brief, een initiatief van Deloitte Belastingconsulenten en Kluwer, werd begin dit jaar in een nieuw kleedje gestoken en biedt nog meer praktijkgerichte informatie. Het ideale moment om te gaan praten met de hoofdredacteur van Btw-brief én partner bij Deloitte Belastingconsulenten, Johan Van der Paal. Hij geeft onder andere tips over hoe u moet omgaan met de complexiteit van de btw en de praktische impact hiervan voor bedrijven.

Btw-brief is een goede en gewaardeerde bron geworden voor iedereen die zich interesseert voor btw. Van waar komt het succes voor een van de weinige Belgische nieuwsbrieven die uitsluitend over btw gaan?

Door de jaren heen is de aandacht voor btw zowel bij de fiscale adviseurs als intern in ondernemingen sterk gestegen. Daardoor is in België zoals ook in andere landen een ‘community’ ontstaan van managers en specialisten die nood hadden aan een meer volledige berichtgeving dan wat meer algemene fiscale tijdschriften kunnen bieden. Doordat btw een materie is die voor een groot deel afhankelijk is van ontwikkelingen op Europees niveau, is het ook belangrijk om tijdig te kunnen aangeven welke de impact is van dergelijke ontwikkelingen in een Belgische context. Die duiding brengen zodat de lezers begrijpen hoe hun eigen activiteiten hierdoor beïnvloed worden, is een kerntaak voor de Btw-brief.

Welke rol speelt Deloitte bij het maken van deze maandelijkse Btw-brief? En waarom is het belangrijk om deze nieuwsbrief te maken?

Deloitte heeft in België een groot team van btw-specialisten, waardoor we diepe praktische kennis hebben over de regelgeving en de toepassing ervan in zeer diverse sectoren, voor zowel grote als kleinere ondernemingen. Vanuit die rol van marktleider was het voor ons vanzelfsprekend om de redactie van de Btw-brief op te nemen. We laten telkens zoveel als mogelijk de artikels schrijven door collega’s die zelf vanuit hun klantenwerk met een bepaalde materie vertrouwd zijn.  Dit geeft een meerwaarde aan de artikels. En zeker voor onze jongere medewerkers is het de gelegenheid om hun expertise in die materie in de schijnwerpers te zetten. Die win-win situatie leidt tot een groot enthousiasme dat de Btw-brief zeker ten goede komt.

U bent al van bij de opstart van Btw-brief hoofdredacteur. Hoe heeft u de btw in al die jaren zien evolueren?

Zeker de laatste jaren zien we nogal wat ingrijpende wijzigingen in de btw-wetgeving die dikwijls een budgettair aspect hebben.  Daardoor is het voor bedrijven belangrijk om de evoluties van nabij op te volgen om zo optimaal de btw-kost te beheersen. Op Europees niveau zijn de grote wijzigingen op vlak van plaats van de dienst, facturatie, etc, grotendeels in werking getreden de afgelopen jaren.  Er blijft echter nog veel ruimte over om de wetgeving en de btw-verplichtingen verder te vereenvoudigen en beter af te stemmen op de algemene bedrijfsprocessen.  Bij de controles, die de afgelopen jaren meer frequent én diepgaander zijn geworden, zien we dikwijls dat de overtredingen voortkomen uit een gebrek aan kennis bij de ondernemingen van de soms heel specifieke wetgeving. 

Btw is een complexe materie, met veel regels en uitzonderingen. Die regels wijzigen vaak (denken we maar aan de opeisbaarheid van de btw). Hoe gaat men daar best mee om?

Kleine en soms technische wijzigingen in de wetgeving kunnen inderdaad een grote praktische impact hebben op bedrijven.  We zien dat bedrijven toch veel moeite hebben om evoluties die een impact hebben op btw-processen, zoals de rapportering van intracommunautaire diensten of de Belgische ontwikkelingen op het vlak van opeisbaarheid van de btw, tijdig in praktijk om te zetten.  Het antwoord daarop is ervoor te zorgen dat de ondernemingen tijdig geïnformeerd worden van geplande wijzigingen, zodat er ruimte is voor overleg tussen het bedrijfsleven, de economische beroepen en de administratie vooraleer de regels van toepassing worden.  In België is op dat vlak de afgelopen jaren vooruitgang geboekt en een publicatie zoals de Btw-brief kan zeker bijdragen tot een betere informatiedoorstroming.

Wat zal 2014 brengen op btw-vlak? Zullen de verkiezingen hun invloed hebben?

Op Europees vlak is er naast de inwerkingtreding van de B2C-plaatsbepalingsregels voor elektronische diensten op 1 januari 2015 weinig nieuws te melden.  Er wordt op dat niveau meer op langere termijn nagedacht, met een goed georganiseerd overleg met stakeholders en experten, over een diepgaande transformatie van het btw-systeem.  Op Belgisch niveau zou voor de verkiezingen een oplossing moeten worden gevonden voor de implementatie van de wetgeving inzake de opeisbaarheid van btw.  Als er voordien geen regeling kan worden uitgewerkt die aansluit op de boekhoudkundige verwerking, is een extra jaar uitstel van de inwerkingtreding wellicht onvermijdelijk. 

Na de verkiezingen zal de btw zeker een belangrijke rol spelen in het bredere debat over de belastinghervorming en de ‘tax shift’.  Diverse internationale instellingen hebben België er al op gewezen dat de btw een belasting is die op relatief eenvoudige wijze belangrijke extra middelen kan binnenbrengen, die toelaten om elders belastingverlagingen toe te staan. De focus ligt daarbij op de tarieven, via een herschikking van de verlaagde tarieven en/of een algemene verhoging.  Het regeerprogramma voor de volgende legislatuur zal hierin zeker kleur moeten bekennen.

btw-brief  

Btw-brief & online archief op monKEY.be 

Het btw-team van Deloitte Belastingconsulenten informeert u over nieuwigheden en wijzigingen in de complexe btw-materie. Nieuwe wettelijke en administratieve bepalingen worden bondig geanalyseerd en kritisch becommentarieerd. De auteurs hebben steeds oog voor de toepassing van de regels in de praktijk en streven naar een to-the-point analyse. 

Gepubliceerd op 10-04-2014

  457