Kan u de gespreide taxatie toepassen op uw verwezenlijkte meerwaarde? Een schematisch overzicht

Gepubliceerd op 27-11-2017

Wanneer een vennootschap een meerwaarde verwezenlijkt bij de realisatie van een vast actief, is deze meerwaarde belastbaar. De vennootschap kan echter kiezen voor de gespreide taxatie van de meerwaarde (artikel 47 WIB92) . Daarvoor moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden.

Ga hieronder met dit handige schema van monKEY.be na of de verwezenlijkte meerwaarde voldoet aan deze voorwaarden en in aanmerking komt voor het optionele stelsel van de gespreide taxatie:

schema-meerwaarde
  1852