Internationale tewerkstelling: wie is wanneer belastbaar?

Gepubliceerd op 07-08-2019

Heel wat bedrijven opereren over de landsgrenzen heen. Bijgevolg zijn ook hun medewerkers vaak in verschillende landen (tegelijk) werkzaam, al dan niet tijdelijk. Een internationale tewerkstelling brengt ook altijd een bepaalde belastingplicht met zich mee. Als uw medewerkers in verschillende landen tegelijk tewerkgesteld zijn, stelt zich immers de vraag waar hun vergoeding belastbaar is. Het Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag dat van toepassing is op Belgische werknemers tewerkgesteld in Nederland vormt hierbij de leidraad.

airport-architecture-dawn-227690

 

 

  1535