Hoeveel drank en sigaretten mag ik mee over de grens nemen?

Wie op reis gaat naar het buitenland brengt graag producten mee terug naar België die in het buitenland goedkoper zijn: sigaretten uit Luxemburg, lekkere wijn uit Frankrijk, een stevige whisky uit Ierland. Al deze producten zijn goederen waarvoor u accijnzen moet betalen. Normaal moet dat gebeuren in het land waar ze verbruikt zullen worden. Toch kan u als particulier deze goederen in beperkte mate over de grenzen heen vervoeren.

 

De regel

In principe is de accijns verschuldigd in het land waar de goederen verbruikt worden: in dat geval zou u op uw Luxemburgse sigaretten eigenlijk Belgische accijns moeten betalen (waardoor besparing verloren gaat).

 

De uitzondering: welke voorwaarden naleven

Op deze regel bestaat evenwel een uitzondering: particulieren kunnen accijnsgoederen over de grenzen heen brengen zonder dat er accijnzen worden geheven. Er gelden evenwel strikte voorwaarden om van de vrijstelling te kunnen genieten:

 • u handelt als particulier: dus niet als u beroepsmatig accijnsgoederen koopt, verkoopt, verhandelt of vervoert;
 • u heeft accijnzen betaald in de lidstaat van de aankoop: het is niet de bedoeling dat u helemaal geen accijns betaalt – dankzij deze regel betaalt u enkel accijns in het land van aankoop en niet in België (het land waar de goederen zullen verbruikt worden);
 • de accijnsgoederen zijn strikt voor uw eigen behoefte bestemd: u mag de goederen dus niet voor iemand anders meebrengen en zeker niet doorverkopen;
 • u vervoert de goederen zelf: de vrijstelling geldt dus niet als u een transporteur betaalt om de goederen over de grens te vervoeren.

 

Wat is gebruik voor eigen behoefte?

Of de goederen werkelijk bestemd zijn voor uw eigen behoeften, wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • de commerciële status en de motieven van de persoon die de goederen voorhanden heeft;
 • de plaats waar de goederen zich bevinden;
 • de wijze waarop de goederen worden vervoerd;
 • documenten betreffende de accijnsgoederen;
 • de aard van de accijnsgoederen;
 • de hoeveelheid accijnsgoederen.

 

Voorgeschreven hoeveelheden

Ten slotte mogen deze goederen slechts in beperkte hoeveelheid mee over de grens genomen worden. Eigenlijk zijn deze hoeveelheden voor tabak en alcohol ‘indicatieve limieten’ van wat als gebruik voor eigen behoeften kan worden beschouwd. Dit zijn Europese limieten (geldig in de hele EU) die u zeker over de grens mag meenemen (sommige lidstaten hanteren daarnaast hogere drempels).

De limieten gelden per persoon (kinderen worden evenwel niet meegeteld): als u met twee naar het buitenland gaat, mag u dus dubbel zoveel accijnsgoederen mee naar België brengen.

 

Tabaksproducten

 • sigaretten: 800 stuks;
 • cigarillo’s (sigaren met een maximumgewicht van 3 gram/stuk): 400 stuks;
 • sigaren: 200 stuks;
 • rooktabak: 1,0 kilogram;

 

Alcoholhoudende dranken

 • gedistilleerde dranken (met een alcoholpercentage van meer dan 22 %): 10 liter;
 • tussenproducten (vermout, sherry, port): 20 liter;
 • wijn: 90 liter (waarvan maximum 60 liter mousserende wijn);
 • bier: 110 liter.

 

Wat als u meer invoert?

Deze limieten zijn niet bindend: dit betekent dat als u meer dan 800 sigaretten bij u hebt, dat niet automatisch wil zeggen dat deze hoeveelheid niet meer voor eigen behoefte is. Als u zeker wil spelen, houdt u zich evenwel aan de voorgeschreven hoeveelheden. Als u meer bij hebt kunnen de autoriteiten u vragen stellen en zal u moeten verantwoorden dat de goederen toch voor persoonlijk gebruik bedoeld zijn.

 

Als u van buiten de EU komt

Let op: als u van buiten de Unie komt gelden er strengere regels. Deze beperkingen gelden ook wanneer u terugkomt van de Canarische Eilanden, de Kanaaleilanden, Gibraltar of andere gebieden die wel tot de Europese Unie behoren, maar waar de Europese btw- en accijnsregels toch niet van toepassing zijn.

Voor tabaksproducten geldt er een hogere en lagere maximumhoeveelheid (naargelang het EU-land waar u de goederen binnenbrengt). Als een EU-land beslist de lagere maximumhoeveelheid te hanteren, kan het die alleen voor reizigers over land en over zee gebruiken (Bulgarije, Griekenland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen en Slowakije) of voor alle reizigers (Estland en Roemenië). België hanteert de hogere drempel.

 

Tabaksproducten (hogere drempel)

 • sigaretten: 200 stuks; of
 • cigarillo’s (sigaren met een maximumgewicht van 3 gram/stuk): 100 stuks; of
 • sigaren: 50 stuks; of
 • rooktabak: 250 gram; of
 • een proportioneel assortiment van deze producten.

Let op: het is hier een verhaal van «of» sigaretten, «of» sigaren… U kan dus niet én 200 sigaretten én 50 sigaren invoeren.

 

Tabaksproducten (lagere drempel)

 • sigaretten: 40 stuks; of
 • cigarillo’s (sigaren met een maximumgewicht van 3 gram/stuk): 20 stuks; of
 • sigaren: 10 stuks; of
 • rooktabak: 50 gram; of
 • een assortiment van deze producten.

 

Alcoholhoudende dranken

 • gedistilleerde dranken (met een alcoholpercentage van meer dan 22 %): 1 liter; of gealcoholiseerde of mousserende wijn: 2 liter; of een proportioneel assortiment van deze producten;
 • niet-mousserende wijn: 4 liter;
 • bier: 16 liter.

FC douane en accijnzen

In het boek Douane en accijnzen, van de hand van Alexander Baert en Luc Gheysens, verschenen in de reeks Fiscaal Compendium, vindt u nog veel meer over het Belgisch en het Europees douanerecht en accijnssysteem.

Gepubliceerd op 25-04-2013

  1205