Hoeveel belasting betaalt een voetballer?

Gepubliceerd op 11-06-2018

Binnenkort supporteren we weer met z’n allen voor de Rode Duivels. Hopelijk zetten ze een mooie sportieve prestatie neer. Dat zij een aardige cent verdienen, weten we allemaal. Maar hoeveel belastingen betaalt een voetballer eigenlijk? Wel, dat hangt van verschillende factoren af. We zetten alles op een rijtje.

Belgische spelers bij buitenlandse topclubs

Heel wat Belgische spelers zijn aangesloten bij buitenlandse (top)clubs. Er zijn dan twee landen die hun loon zouden kunnen belasten:

  • België: ons land belast inwoners op hun wereldwijd inkomen. Wie in België woont, maar in het buitenland geld verdient, kan hier belast worden.
  • Het land waar ze actief zijn: de meeste landen heffen belastingen op inkomsten waarvan de bron in hun land ligt. Wie geldt verdient in het buitenland, kan dus daar belast worden.

Betalen deze spelers dan twee keer belastingen? Neen, België heeft met heel wat landen een dubbelbelastingverdrag afgesloten. Dat is een verdrag waarin twee staten afspreken wie mag belasten als een inkomen een band heeft met beide staten. Voor verschillende soorten inkomsten gelden verschillende regels.

Voor sporters staat er een apart artikel in de meeste verdragen: zij worden belast in het land waar ze hun sportactiviteit uitoefenen. Op basis van die regels zullen veel Rode Duivels in Engeland, Duitsland, Italië, Frankrijk of Spanje belast worden.

Sommige voetballers richten een vennootschap op die hun loon ontvangt en vervolgens doorstort. Dit wordt ook wel eens een rent-a-star company genoemd. Ook deze inkomsten die niet rechtstreeks aan de sporter worden uitbetaald, worden op basis van (de meeste) dubbelbelastingverdragen in het land van de activiteit belast.

Buitenlandse spelers in België

De ‘sportieve’ inkomsten van buitenlandse voetballers die meer dan dertig dagen per tijdperk van twaalf opeenvolgende maanden actief zijn in België, worden gewoon in België belast. Er gelden voor hen geen speciale regels. Ze worden onderworpen een de gewone progressieve belastingtarieven en ze kunnen zoals iedereen beroepskosten aftrekken.

Buitenlanders die maximaal dertig dagen in België actief zijn, zijn niet aan de personenbelasting onderworpen. In plaats daarvan wordt er een bevrijdende bedrijfsvoorheffing van 18 % ingehouden op hun brutoloon, verminderd met een forfaitaire aftrek voor reiskosten, verblijfskosten, kosten voor voeding en kleine uitgaven. Zij kunnen er evenwel voor kiezen onder het gewone belastingstelsel te vallen. In dat geval doen ze afstand van de 18 % bevrijdende voorheffing en worden gewoon belast.

Semiprofessionele spelers

Semiprofessionele voetballers die naast hun sportieve carrière nog een andere beroepsactiviteit hebben, genieten van een bijzonder regime:

  • Ze betalen maar 33 % belasting op de eerste 19.670 euro die ze verdienen. Dit is normaalgezien gunstiger dan het progressief tarief. Als het progressief tarief voordeliger is, past de fiscus dat tarief toe.
  • Op voorwaarde dat de bruto belastbare inkomsten uit de niet-sportactiviteit hoger liggen dan die uit de sportactiviteit.
  • Het maakt niet uit of hun sportieve inkomsten bezoldigingen zijn (als ze een arbeidsovereenkomst hebben met hun club) of baten (als ze geen arbeidsovereenkomst hebben met hun club).

Ook scheidsrechters, trainers en begeleiders van sporters vallen onder deze regeling.

Voetballertjes en jeugdspelers

  2195