Hoe minder personenbelasting betalen: Nathalie Nimmegeers geeft tips

Ons zakboekje «Hoe minder personenbelasting betalen» is opnieuw helemaal bijgewerkt. Het boekje is onderverdeeld in drie grote delen: de beroepskosten, de aftrekbare bestedingen en de belastingverminderingen. Hierbij worden zowel de wettelijke bepalingen terzake, de visie van de belastingadministratie, alsook de rechtsleer en de heersende rechtspraak uitvoerig besproken.

Naar aanleiding van de update 2013 maken we graag kennis met de nieuwe auteur van het werk: Nathalie Nimmegeers. Zij neemt de fakkel over van Steven Maes en heeft de voorbije maanden verschillende uren gespendeerd aan de actualisatie van het zakboekje.

Beste Nathalie, kan u zich even voorstellen?

Ik ben fiscalist bij BNP Paribas Fortis waar ik deel uitmaak van het Taks HR team. Ik ben er ook verantwoordelijk voor het Taks Training Team, het intern fiscaal opleidingsteam.

Hoe kwam u in contact met Kluwer?

Ik kwam in contact met Kluwer via Yves Verdingh en Maurice De Mey, de auteurs van de Kluwer aangiftegidsen Vennootschapsbelasting en Personenbelasting die door de medewerkers van de bank gebruikt worden als handboek. Ik deed in 2012 ook mee aan het telefoonpanel waarbij de lezers van De Standaard vragen konden stellen ivm het invullen van hun aangifte personenbelasting. Ook in 2013 zal ik er weer bij zijn.

Wat heeft u ertoe aangezet voor Kluwer te schrijven?

Het was vooral Maurice die mij ertoe aanzette om deze uitdaging (en het was er ook één…) aan te nemen en mij, naast het fiscale dossierwerk en de fiscale seminaries, ook te storten op het updaten van een fiscaal boek.

Hoe verliep de eerste update?

Hoewel een verwittigde vrouw minimum voor twee telt, was het toch wel heel zwaar en vooral even wennen. Ik heb nu ook aan den lijve ondervonden dat «schrijven» helemaal niet snel vordert.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

In de materie van de beroepskosten, de aftrekbare bestedingen en de belastingverminderingen kenmerkt aanslagjaar 2013, inkomsten van 2012, zich vooral in de omvorming van vier aftrekbare bestedingen (giften, kinderoppaskosten, uitgaven voor beschermde gebouwen en huisbediende) die de belastingplichtige een marginaal fiscaal voordeel opleverden naar uitgaven die een (uiteraard kleinere) belastingvermindering opleveren. Eveneens opmerkelijk is de daling van de meeste andere courante belastingverminderingen, zoals die voor pensioensparen.
Wat de beroepskosten betreft is er opnieuw heel wat nieuwe rechtspraak verschenen die aan de tekst werd toegevoegd.

Wat vindt u van de nieuwe aangifte personenbelasting?

Zoals elk jaar kent deze aangifte in de personenbelasting weer heel wat nieuwe codes waardoor het geheel niet erg overzichtelijk meer is. Sommige nieuwe wettelijke bepalingen, zoals de nieuwe vrijstelling van amper 620,00 EUR voor bepaalde opzeggingsvergoedingen, zorgen voor een waterval van nieuwe codes. Deze vrijstelling alleen brengt 20 nieuwe codes met zich mee.

Hoe ziet u de personenbelasting verder evolueren?

De personenbelasting is complex maar het is ook een ideaal middel om de belastingplichtige te sturen naar bepaalde uitgaven door hem er fiscale voordelen voor te verlenen. De grootste uitdaging van een mogelijke hervorming bestaat erin de goede elementen van dit fiscaal beleid te behouden en niet blind weg alle aftrekken en stimuli af te schaffen.

Een onzekerheid betreft de regionalisering van een deel van de bevoegdheden die thans nog aan de federale overheid toebehoren. Het voorbeeld dat op meer dan de helft van de belastingplichtigen van toepassing zal zijn, is de fiscaliteit van het woonkrediet. Zullen de gewesten de fiscale voordelen van alle bestaande kredieten verder respecteren? Wat zullen de voorwaarden zijn die zij zullen opleggen om nieuwe woonkredieten fiscaal te ondersteunen? Zullen die, zoals inzake successie- en registratierecht of nog, onroerende voorheffing, na enkele jaren veel verschillen tussen de gewesten? Gelet op de precaire budgettaire situatie van sommige gewesten, zal het voordeel vermoedelijk niet groter worden.

Wat zijn de sterke punten van dit zakboekje?

De sterke punten zijn de systematiek van het werk en zijn actualiteitswaarde. Het is een handig naslagwerk voor de professional die op eenvoudige wijze gericht wil zoeken naar de informatie die hij nodig heeft.

Kan u ons tot slot drie tips meegeven om effectief minder personenbelasting te gaan betalen?

Analyseer eerst goed je fiscale situatie: neem niet zomaar de situatie van «vorig» jaar over want elk jaar brengt de nodige nieuwigheden met zich mee.

Zie waar je nog voordelen kan opstrijken en gebruik vooral de fiscale ruimte(s) die je (nog) hebt.

Houd bij een belangrijke uitgave altijd het fiscaal aspect in de gaten en pas desnoods je wijze van uitgeven aan.

De beste tip is uiteraard: neem een abonnement of koop dit zakboekje. Als professional mag je de kost ervan aftrekken als beroepskost…

Hoe minder personenbelasting betalen

Hoe minder personenbelasting betalen 

Alles over aftrekbare kosten, aftrekbare bestedingen en andere belastingverminderingen in de personenbelasting

(Nathalie Nimmegeers)


 

Gepubliceerd op 13-05-2013

  546