Het nieuwe Italiaanse new residents regime: la dolce vita?

Italië heeft een bijzonder nieuw belastingregime ingevoerd om kennis, kapitaal en kapitaalkrachtige mensen naar Italië te lokken. Buitenlanders die naar Italië verhuizen, maar ook Italianen die naar hun vaderland terugkeren, komen in aanmerking voor een gunstige fiscale regeling. In ruil moeten ze wel een forfaitaire heffing van 100.000 EUR betalen. Het regime is dus enkel bedoeld voor de meer gefortuneerde emigrant. We bekijken het Wie? Wat? Hoe? van deze regeling. Het regime is zoals vermeld gloednieuw, dus het is in de praktijk aan te raden de hieronder weergegeven informatie verder af te stemmen met een Italiaans fiscalist, vertrouwd met de materie.

WIE?

Alle natuurlijke personen die hun fiscale woonplaats van buiten Italië naar Italië verhuizen, kunnen van het stelsel genieten op voorwaarde dat ze minstens negen van de tien jaar voor ze kozen voor dit regime hun fiscale woonplaats buiten Italië hadden. Omdat het regime bedoeld is voor nieuwe inwoners, wordt het aangeduid als het new residents regime.

Zowel buitenlanders die verhuizen als Italianen die terugkeren, komen in aanmerking.

De buitenlander of terugkeerder moet fiscaal inwoner worden van Italië.  Om als inwoner te worden beschouwd, moet men het grootste deel van het inkomstenjaar (= 183 dagen of meer): 1) geregistreerd staan in het Italiaans burgerlijk register of 2) zijn woonplaats of domicilie in Italië hebben.

WAT?

Het regime omvat twee belangrijke componenten: een territoriaal systeem en een forfaitaire heffing.

Met een ‘territoriaal systeem’ wordt bedoeld dat inkomsten en meerwaarden uit buitenlandse bron (van buiten Italië) in Italië niet worden belast. Ze zijn vrijgesteld. Inkomsten en meerwaarden uit Italiaanse bron zijn wel belastbaar volgens de gewone Italiaanse regels van  de inkomstenbelasting.

Let wel op: snel verhuizen naar Italië om een meerwaarde te verzilveren, zal niet werken: meerwaarden op een ‘aanmerkelijk belang’ gerealiseerd in de eerste vijf jaar na de verhuis, worden nog gewoon aan de normale belastingregels onderworpen en dus mogelijk wel belast.

Keerzijde van de medaille is dat de belastingplichtige een jaarlijkse forfaitaire heffing van 100.000 EUR verschuldigd is. Extra gezinsleden die mee van het regime willen genieten, ‘kosten’ een jaarlijkse bijdrage van 25.000 EUR. Twee echtgenoten betalen dus samen 125.000 EUR.
 

Andere voordelen van het regime zijn:

  • In het buitenland gehouden goederen en gelden zijn niet onderworpen aan de gewone strenge aangifteverplichtingen.
  • In het buitenland gehouden goederen en gelden van de ‘new resident’  zijn niet onderworpen aan erfbelasting, schenkingbelasting, vermogensbelasting en de belasting over in het buitenland aangehouden onroerend goed.

In beginsel geldt geen tax credit voor de buitenlandse inkomsten in het new resident regime.

Het new resident regime geldt voor een periode van maximaal vijftien jaar vanaf de keuze.

HOE?

Wie van het nieuwe regime wil genieten, moet dit uitdrukkelijk bevestigd zien door de Italiaanse administratie en er in zijn Italiaanse aangifte om verzoeken. Tevens kan een ruling aangevraagd worden. Het is de verwachting dat de precieze aanvraagprocedure nog verder verduidelijkt wordt in de komende weken en maanden.
 

De Italiaanse administratie heeft een checklist opgesteld die kandidaat toelaat om te verifiëren of zij in aanmerking komen voor het regime. 
 

Nota bene

Italië volgt hiermee het voorbeeld van andere Europese landen als Portugal en Cyprus. Ook deze landen hebben recent fiscale regimes ingevoerd voor natuurlijk personen, waarbij als belangrijkste kenmerk geldt dat bepaalde buitenlandse inkomsten buiten de belastingheffing kunnen blijven. Van oudsher heeft ook het Verenigd Koninkrijk een non dom-regime, waaraan recent wel wijzigingen werden aangebracht.

emigratieenfiscus 

Meer over het Italiaans new residents regime kan u lezen in het aprilnummer van Internationale Fiscale Actualiteit: G. VERACHTERT en D. VAN NIEUWENHOVE, “Italiaans ‘new resident-regime’ moet buitenlandse kennis, kapitaal en ‘high net worth individuals’ aantrekken”, Intern. Fisc.Act. 2017, afl. 4, 1-5. (Als u nog geen abonnee bent, kijk dan hier).

Meer over emigreren naar andere landen vindt u in het boek Emigratie en fiscus van Erik Sansen en Gertjan Verachtert. Daarin bespreken zij de fiscale gevolgen van een verhuis naar Italië, Portugal, Cyprus, Malta, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Gepubliceerd op 18-04-2017

  677