Het leven zoals het is: de boekhouder

Toenemende fiscale druk, te snel veranderende wetgeving, veel stress, niet goed opgeleide klanten die bovendien al eens niet willen betalen, … Het leven van een boekhouder loopt duidelijk niet altijd van een leien dakje. Al zijn er ook positieve zaken te melden. Dat wijst althans een enquête van het BIBF uit.

Het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) heeft - naar aanleiding van zijn twintigste verjaardag - een enquête gehouden, waaraan meer dan 1.500 BIBF-leden deelnamen, een kwart van de boekhouders(-fiscalisten).
En de resultaten zijn interessant en soms verrassend.

Zelfstandigen hebben te weinig bedrijfskennis

70% van de erkende boekhouders(-fiscalisten) vindt dat hun cliënten niet over voldoende kennis inzake bedrijfsbeheer beschikken. En bedrijfsbeheer is vandaag de dag toch wel essentieel bij het starten van een zaak. Veel zelfstandigen horen het in Keulen donderen als ze horen dat ze een business plan moeten opstellen of dat een btw-aangifte geen vrije keuze is. De “schoendoosklanten” zoals ze soms worden genoemd zijn geen nieuwe evolutie. Maar men kan er niet naast kijken: het is een moeilijk economisch klimaat en waar het vroeger vanzelf draaide is nu meer planning nodig en moet je als zelfstandige een strategie hebben en ideeën kunnen omzetten in cijfers. En daar schieten zelfstandigen te kort, aldus de boekhouders. De oplossing ? Bij de kern aanpakken, zijnde de opleidingscentra. Cijferberoepen en opleidingscentra moeten samen rond de tafel gaan zitten om uit te zoeken wat verbeterd kan worden zodat een zelfstandige met een degelijke bedrijfskennis zijn onderneming zo goed mogelijk kan leiden.

De boekhouder als marketeer ?

Europa laat, in bepaalde mate, het actief werven van cliënteel toe. En de boekhouders(-fiscalisten) hebben hier geen schrik van (56%). Maar toch heeft 68% van de BIBF-leden geen website en gebruikt maar liefst driekwart geen social media om hun beroepsactiviteiten kenbaar te maken.

En in het kader van de veranderende rol van de boekhouder - van cijferaar naar adviseur - en veranderingen in het prijsmodel - heeft een uurtarief nog een toekomst - wordt marketing belangrijk en wordt een marketingbudget een noodzaak.

Meer dan de helft van de boekhouders is er trouwens van overtuigd dat de algemene boekhouder zal verdwijnen en dat hij/zij zich zal moeten specialiseren. De materie wordt immers almaar ingewikkelder. 63% ziet de boekhouder die alleen werkt ook verdwijnen. Samenwerken in een netwerk is de toekomst van het beroep.

De ziekte van deze tijd: stress

Men kan er niet naast kijken. Boekhouders zijn het er unaniem over eens dat de fiscale druk alleen maar toeneemt. Fiscale controles worden strenger. De monsterbelasting van 309% hangt als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de klanten en dus ook van de cijferberoeper van dienst.
Wetgeving wijzigt almaar sneller. Denken we bijvoorbeeld aan de berekening van het voordeel van alle aard op bedrijfswagens. Hoe vaak is die regeling het afgelopen jaar niet gewijzigd ?
De strakke deadlines - zo krijgen cijferberoepers dit jaar twee weken minder de tijd om de aangiftes PB van hun klanten in te dienen - en de steeds toenemende nood naar adviesverlening leggen ook de nodige druk.

Het is dan ook niet verbazend dat de cijferberoepers kampen met stress. 64% van de boekhouders geeft zelfs aan nood te hebben aan opleidingen in stress- en tijdsbeheer.

Is het nu alleen maar slecht nieuws ?

De elektronische toepassingen van de overheid, zoals TOW, Biztax en Intervat - zijn er de afgelopen tijd duidelijk op vooruit gegaan. Daar is 60% van overtuigd.
Dus er zijn zeker ook positieve zaken te melden.

En blijft het geen mooi beroep in het hart van de economie ? De steunpilaar van de kleine zelfstandige tot de grote multinational. En is het geen uitdaging om eerstelijnsadviseur en biechtvader te zijn, om samen met de klant een strategie op lange termijn te plannen ?

Gepubliceerd op 27-06-2013

  639