Het Grondwettelijk Hof trekt een streep door de ‘cash for car’-regeling.

Gepubliceerd op 27-01-2020

"Cash for car" laat mensen toe hun salariswagen in te ruilen voor meer loon, met dezelfde fiscale en sociale voordelen als die wagen biedt. De socialistische en christelijke vakbond stapte samen met drie klimaatorganisaties naar het Grondwettelijk Hof om de wet uit maart 2018 aan te vechten, omdat die regeling tot een ongelijke fiscale behandeling van loon leidt en werknemers niet aanzet om zich duurzaam te verplaatsen. De Raad van State had eerder al opgemerkt dat het systeem om voordelen zoals wagens, maaltijd- of ecocheques in cash om te zetten, ook ongrondwettelijk is.

Fiscale koterijen

Cash for car werd in maart 2018 ingevoerd door de regering-Michel. Wie zijn salariswagen inleverde, kon een vergoeding tot 700 euro per maand opstrijken, afhankelijk van de cataloguswaarde van de wagen. Op dat deel loon moesten geen sociale bijdragen betaald worden. Maar van bij het begin klonk er kritiek op de regeling, net omdat ze amper mensen uit de wagen zou halen.

Met dit arrest wordt meteen duidelijk hoe moeilijk het is om de fiscale koterijen af te bouwen die werden gecreëerd om de hoge belastingen op onze lonen te omzeilen. SP.A pleit voor het afschaffen van alle koterijen en wil dat er werk gemaakt wordt van een forse verlaging van de lasten op arbeid. De Hoge Raad van Financiën legt de laatste hand aan een rapport om de personenbelasting te hertekenen, maar dat vergt veel politieke moed.

Sowieso had "cash for car" tot nu toe weinig succes. SD Worx, dat zicht heeft op een derde van de lonen in de privésector, zag dat minder dan 1 procent van de mensen met een salariswagen die inruilde voor meer loon. Dat was wel een stijging ten opzichte van juli vorig jaar.

Mobiliteitsbudget

  262