Het fiscale jaar in twaalf tweets

Wie wil weten wat er in de wereld leeft, gaat vandaag de dag eerder te rade bij de social media dan bij de traditionele media. Vooral Twitter is de bron voor nieuw(tje)s. Ook de professional kan er steeds meer op terecht. Waar konden wij dan ook beter op zoek gaan voor een overzicht van het fiscale jaar. Twaalf tweets van fiscale experts en opiniemakers loodsen ons door de ups en downs van 2015.

Januari: ook fiscalisten hebben nieuwjaarswensen

tweet januari

Ieder jaar begint met de beste nieuwjaarswensen, met hoop en dromen. Ook voor fiscalisten. Bij de meeste fiscalisten, experts, denkers en belastingbetalers hoog op het lijstje: een echte tax shift, met een effectieve lagere belastingdruk. De regering heeft er werk van gemaakt. Maar of de uitgewerkte maatregelen het gewenste effect hebben, moet de toekomst nog uitwijzen.

Februari: fiscus geeft meer uitleg over nieuwe woonfiscaliteit

tweet februari

Met de zesde staatshervorming is de Belgische (woon)fiscaliteit er niet makkelijker op geworden. In juni moet voor het eerst de woonbonus worden gevraagd aan het gewest in plaats van aan de federale overheid.  Althans voor de eigen woning. En als u tijdens het jaar niet verhuisd bent van uw eigen woning naar een niet-eigen woning. Of van het ene gewest naar het andere. Dan moet u splitsten en verschillende bonussen aan verschillende overheden vragen door meerdere codes in te vullen. Voer voor fiscale experts. Dat wordt een moeilijke aangifte (zie ook april). In februari komt de fiscus gelukkig met wat meer uitleg.

Maart: boekhoudkundige verwerking liquidatiereserve

 tweet maart 

Vanaf aanslagjaar 2015 kunnen kleine vennootschappen een deel van hun winst als liquidatiereserve vastleggen: ze betalen nu 10 % anticipatieve heffing en kunnen later bij liquidatie belastingvrij uitkeren ( = in feite de bestendiging van de overgangsmaatregel die toestond om reserves ‘vast te klikken’). De Commissie voor Boekhoudkundige Normen komt in maart met een ontwerpadvies over de boekhoudkundige verwerking van deze liquidatiereserve. Later komt er in de vorm van de bijzondere liquidatiereserve nog een overgangsmaatregel zodat kmo’s ook  voor aanslagjaren 2013 en 2014 een liquidatiereserve kunnen aanleggen.

April: aangifte PB wordt gepubliceerd

tweet april

 

Het aangifteformulier in de personenbelasting wordt gepubliceerd. Niet echt verrassend: het wordt nog maar eens complexer. Meer codes en een nieuw vak (voor de woonfiscaliteit). Wie kan daar nog aan uit? Het systeem werd te complex en wordt daardoor ook inefficiënt. Zelfs het Tiberghien kan het vanaf 2015 niet meer in één boek uitleggen.

Mei: de fiscus een slechte verliezer?

tweet mei

Wie een conflict heeft met de fiscus moet dat, in uiterste nood, uitvechten voor de rechtbank. Wat dan als de fiscus verliest? Wie moet dan de rechtsplegingsvergoeding betalen? De fiscus zelf. Zo blijkt uit een arrest van het Grondwettelijk Hof.

Juni: voorbereiding van de programmawet

tweet juni

Heel wat nieuwe ‘taksen’ op het programma. De karaattaks voert een bijzonder regime in voor de diamantsector. De Kaaimantaks viseert dan weer constructies die belastingplichtigen in het buitenland opzetten (lees: in belastingparadijzen) en laat de fiscus toe om de achterliggende (Belgische) begunstigden hier te belasten.

De programmawet laat uiteindelijk wel nog tot in augustus op zich wachten. Naast karaat- en kaaimantaks, bevat de wet ook enkele maatregelen om de ondernemingszin aan te wakkeren: belastingvermindering voor wie investeert in het risicodragend kapitaal van startende ondernemingen, belastingvrijstelling voor wie via een crowdfundingplatform een krediet verleent aan een starter en een gedeeltelijke vrijstelling van de doorstortingsverplichting van de ingehouden bedrijfsvoorheffing voor de starters zelf.

Juli: registratierechten schenking OG dalen in Vlaanderen

tweet juli

Het moet niet altijd kommer en kwel zijn. Af en toe worden er ook belastingverlagingen aangekondigd. In Vlaanderen wordt het goedkoper om onroerende goederen te schenken. Vroeger bestonden er vier categorieën van begunstigden/belastingplichtigen: (i) tussen partners en tussen (groot)ouders en (klein)kinderen, (ii) tussen broers en zussen, (iii) tussen tantes/nonkels en neven/nichten en (iv) tussen alle anderen. Deze vier categorieën werden elk in meer dan negen schijven belast. Dat wordt nu heel wat makkelijker. Er blijven slechts twee groepen over (partners/kinderen en alle anderen). Bovendien blijven er heel wat minder schijven over, die ook nog eens aan een lager tarief worden onderworpen.  Een neef die van zijn tante een woning erft, kan hier een goede zaak doen (de besparing loopt makkelijk in de (tien)duizenden euro’s).

Deze vereenvoudiging geldt enkel voor onroerende goederen (voor roerende goederen golden er al gunstigere tarieven). De tarieven dalen nog verder voor wie de gekregen woning renoveert en energie efficiënter maakt.  Nota bene: de gunstige regels voor het schenken van bouwgronden blijven hiernaast ook gewoon bestaan.

Augustus: problemen met de witte kassa?

tweet augustus

De geregistreerde kassa (GKS) in de horeca heeft al heel wat fiscale watertjes doorzwommen. Verschillende aspecten van de regeling werden aan de Raad van State voorgelegd. De geldigheid van de 10 %-regel werd door de auditeur in twijfel getrokken. Later zou de Raad zijn interpretatie volgen en het KB vernietigen. Volgens de 10 %-regel is iedere horecazaak die minstens 10 % van haar omzet haalt uit het verstrekken van maaltijden (om ter plaatse te nuttigen) aan de GKS-regeling onderworpen. De FOD Financiën liet twee dagen later weten dat het besluit van de auditeur evenwel “niets verandert aan de timing”.

Voor de btw was het trouwens nogal een woelig jaar. Zo ging vanaf 1 september de btw op elektriciteit voor huishoudens opnieuw naar 21 % (nadat deze dienst ongeveer anderhalf jaar aan 6 % was onderworpen, van 1 april 2014 tot 31 augustus 2015) en bleef ook de opeisbaarheid van de btw en de btw voor bestuurders-vennootschappen een knelpunt (zie verder).

September: tax shift brengt suikertaks en hogere accijnzen

tweet september

De tax shift brengt heel wat nieuwigheden met zich mee. Zo worden de accijnzen op alcoholhoudende omhoog getrokken, wat heel veel genieters van “een borreltje op zijn tijd”, nog snel naar de drankenwinkel doet hollen. Ook andere ongezonde gewoonten worden fiscaal aangepakt. De suikerliefhebber zal binnenkort suikertaks moeten gaan betalen op zijn frisdrank. De regeling is wel een beetje vreemd want (i) ook niet-suikerhoudende frisdranken worden niet belast en (ii) andere suikerhoudende producten worden niet belast. Volgen wie kan.

Oktober: internationaal uitwisselen van rulings

tweet oktober

We kunnen er niet meer naast. Allerhande fiscale gegevens worden steeds vaker internationaal uitgewisseld tussen belastingautoriteiten.

Bovendien zullen vanaf 2017 de lidstaten van de Europese Unie elkaar ook op de hoogte gaan houden van de rulings die ze afleveren aan hun belastingplichtigen. Minister van Financiën Van Overtveldt heeft ondertussen al laten weten dat België daar als eerste land mee zal gaan beginnen….

November: btw-plicht van bestuurders-vennootschappen opnieuw uitgesteld 

tweet november

 

Het is weer een jaar van uitstellen (en afstellen?) geweest. Bestuurders-vennootschappen hebben (voorlopig) nog de keuze om al dan niet btw aan te rekenen op de prestaties die ze verrichten. Vanuit Europa kwam er kritiek op deze administratieve tolerantie. Het keuzestelsel moest worden afgeschaft en bestuurders-vennootschappen zouden btw moeten gaan aanrekenen. Eigenlijk zou de nieuwe regel al van 1 januari 2015 ingaan. Wegens praktische problemen werd deze datum opgeschoven tot 1 januari 2016. Eind november liet de administratie, mooi op tijd, weten dat de regeling nog eens enkele maanden wordt opgeschoven. Nieuwe datum inwerkintreding is 1 april 2016. Of is ook die datum onder voorbehoud ?  Natuurlijke personen die bestuurders zijn blijven vrijgesteld.

Meer nieuws op het btw-front komt uit de doek van de opeisbaarheid van de btw. We zijn er al tot in den treure op teruggekomen en we zullen dat blijven doen zolang het nodig is: de opeisbaarheid van de btw. Op 1 januari 2015 trad na heel wat uitstellen en het uitdenken van overgangsmaatregelen de definitieve regeling inzake de opeisbaarheid van btw in werking. De btw zou pas opeisbaar worden bij de levering van het goed, bij de voltooiing van de dienst of bij een (gedeeltelijke) betaling van de prijs. Deze definitieve  regeling heeft welgeteld negen maanden stand gehouden. In september heeft de regering immers een wetsontwerp ingediend in de kamer om de regeling opnieuw aan te passen. Het uitreiken van de factuur zal opnieuw hét moment van opeisbaarheid worden.

December: nieuwigheden voor 2016

tweet december

Het zou het eindejaar niet zijn zonder nog wat snelle eindejaarsnieuwigheden. Nog voor het einde van het jaar zullen de programmawet en de wet houdende diverse (fiscale)  bepalingen weer heel wat nieuwe fiscale regels doorvoeren. Staan op het programma: pensioensparen, verlaagd btw-tarief van werken aan uw huis (ouderdomsvereiste van vijf naar tien jaar), speculatietaks, verpakkingsheffing, diverse rechten en taksen, de verhoging van de roerende voorheffing tot 27 %. Andere nieuwigheden zijn al beslist, maar moeten nog in werking treden: de microvennootschap, de kilometerheffing, ...

2016 wordt ongetwijfeld weer een boeiend fiscaal jaar.

Voor 2016 staat één ding vast: ook dit jaar zal in het teken staan van verandering. Is uw goede voornemen om up-to-date te blijven met deze fiscale actualiteit? Dan heeft Fiscaal Informatief de ideale, snelle oplossing voor u. De Updates van Fiscaal Informatief bieden een compact overzicht van relevante wijzigingen in fiscaliteit en vennootschapsrecht.

Fiscaal Informatief verwelkomt u graag:

Gepubliceerd op 15-12-2015

  579