Het fiscale jaar 2016 in twaalf tweets

Een nieuw jaar is van start gegaan. Bij een nieuw begin is het traditie om nog een laatste keer achterom te kijken naar het afgelopen jaar. 2016 was voor de wereld een turbulent jaar. Maar ook fiscaal heeft het voor heel wat beroering gezorgd. Wij kijken terug met de fiscale twitteraars.

Een nieuw jaar is van start gegaan. Bij een nieuw begin is het traditie om nog een laatste keer achterom te kijken naar het afgelopen jaar. 2016 was voor de wereld een turbulent jaar. Maar ook fiscaal heeft het voor heel wat beroering gezorgd. Wij kijken terug met de fiscale twitteraars.

Januari: Hof van Justitie veroordeelt Belgische excess profit rulings

tweetjan16

 

Januari begint met een tegenslag voor België, en voor de Belgische vestigingen van grote multinationals. Het Europees Hof van Justitie oordeelt dat de Belgische excess profit rulings verboden staatssteun zijn. Dat betekent dat de overheid van de betrokken bedrijven zo’n 700 miljoen EUR zal moeten vorderen.

Februari: btw-plicht bestuurders-rechtspersonen nog maar eens uitgesteld

tweetfeb16

Uitstel, uitstel, uitstel. De btw-plicht voor bestuurders-rechtspersonen zou ingaan op 1 januari 2015. Later volgde uitstel naar 1 januari 2016 en 1 april 2016. In februari werd nog maar eens een nieuw uitstel aangekondigd: tot 1 mei 2016. Ook dat zou blijken niet de definitieve datum te zijn. Er volgde even later nog een uitstel. Uiteindelijke datum van inwerkingtreding: 1 juni 2016. Met bijna 18 maanden vertraging is het dan toch gelukt.

Maart: kilometerheffing

tweetmaart2016

Het eurovignet is vervangen door de kilometerheffing. Op 1 april treedt de nieuwe gewestelijke belasting in werking (de belasting is gewestelijk, maar is in ieder gewest op quasi dezelfde wijze van toepassing). En dat is geen aprilvis. Eind maart stellen fiscale experts en de transportsector helaas vast dat er nog wel wat werk aan de winkel is. De problemen zijn niet enkel van praktische en technische aard. Ook fiscaal-juridisch schort er wel wat aan deze nieuwste telg in de Belgische fiscaliteit. Het zou dan ook niet lang duren voor de sector de heffing aanvocht.

April: of hoe de aangifte PB er niet eenvoudiger op wordt

tweetapril2016

Voor het zoveelste jaar op rij, wordt de aangifte uitgebreider (meer dan 800 codes) en ingewikkelder. Dat ligt vooral aan de complexe Belgische woonfiscaliteit.  Opvallend is wel dat heel veel van die codes nooit worden ingevuld: 82 % van de belastingplichtigen heeft minder dan 20 codes nodig. Een tip om te weten of u een gewestelijke of een federale code invult: de ‘federale codes’ beginnen met 1 of 2, de ‘gewestelijke codes’ met 3 of 4.

Mei: wie zoekt zijn heil in Panama?

tweetmei2016

Er wordt heel wat gelekt dit jaar: Lux Leaks, Panama Papers, Bahama Leaks, voetbal leaks.  Journalisten onderzoeken zoeken wie zijn geld parkeert in belastingparadijzen en zetten hun bevindingen online. Internationaal worden er zo heel wat bekende en minder bekende rijken in hun hemd gezet (sporters, artiesten, industriëlen en politici). Vermogende belastingplichtigen die hun fiscaal heil gezocht hebben in belastingparadijzen, kunnen dus beter op hun hoede zijn.

Juni: de Brexit-verrassing

tweetjuni2016

Op 23 juni houdt het VK een referendum. Wat weinigen hier voor mogelijk hielden, gebeurt toch. De Britten kiezen voor een Brexit. Maar hoe moet het nu verder? Voorlopig zijn er weinig concrete stappen genomen, maar de nieuwe premier Theresa May heeft al laten weten dat het een “harde” Brexit wordt. Het is voorlopig speculeren wat de fiscale gevolgen voor Europa en België zullen zijn.

Juli: veel gestelde vragen over de deeleconomie

tweetjuli2017

De deeleconomie moest er voor zorgen dat belastingplichtigen makkelijker konden bijklussen naast hun hoofdactiviteit door online via een erkend platform hun diensten aan te bieden aan andere particulieren. Makkelijk toch. Helaas is ook deze regeling weer niet helemaal doordacht. Welke activiteiten mogen nu wel en welke niet? Het leidt tot een hopeloos verdeelde fiscaliteit. Wat bijvoorbeeld met een airbnb? Zo vallen de inkomsten uit de loutere verhuur van de kamers buiten het toepassingsgebied, terwijl de inkomsten uit de andere diensten (ontbijt, schoonhouden kamers) wel in aanmerking komen. Een hele hoop puzzel- en rekenwerk dus. Het had beter gekund. Om toch wat meer duidelijkheid te scheppen publiceert de FOD Financiën een FAQ-lijst.

Augustus: gebrek aan voorafbetalingen kost sowieso belastingvermeerdering van 2,25 % vanaf 2017

tweetaug2016

Wie niet of onvoldoende voorafbetaalt, moet daarvoor boeten. Hij/zij zal een belastingvermeerdering moeten ophoesten. De laatste jaren was het percentage van de vermeerdering gezakt tot 1,125 %. Dit percentage wordt bepaald door de ‘basisrentevoet’ met 2,25 te vermenigvuldigen. Omdat die rentevoet zo laag stond, was ook het percentage van de vermeerdering zo laag gezakt. Daar heeft de fiscale wetgever een stokje voorgestoken door wettelijk te bepalen dat vanaf aanslagjaar 2018 (de inkomsten van 2017) de basisrentevoet nooit lager kan zijn dan 1 %. Daardoor zal de vermeerdering in geval van onvoldoende voorafbetalingen altijd minimaal 2,25 % bedragen.

September: de btw en de kantine van de sportclub

tweetsep2016

Omdat het ook al eens eenvoudiger mag. Het btw-regime voor kantines van sportclubs (of eigenlijk van allerlei vrijgestelde instellingen, dus ook culturele organisaties als musea en theaters en ziekhuizen, bejaardentehuizen) wordt hervormd. Zij moeten geen btw aanrekenen als de kantine slechts een bijkomende activiteit is, enkel voor bezoekers van de instelling en enkel tijdens de openingsuren van de instelling toegankelijk is en ze een bepaalde drempel niet overschrijden. Omdat het toch niet helemaal te eenvoudig mag zijn, gelden er andere regels voor jeugdhuizen en ocmw-dienstencentra.

Oktober: Vlabel en de verzekeringsgift – duidelijk standpunt?

tweetoktobert2016

Bij een verzekeringsgift wordt een polis overgedragen aan een begunstigde. Bij deze schenking zijn er registratierechten (schenkbelasting) verschuldigd. Dit verhindert volgens Vlabel niet dat er bij een later overlijden van de schenker, ook nog eens erfbelasting moet worden betaald. Daarover worden er na 2015, ook in 2016 nog verschillende standpunten gepubliceerd (o.a. in juni en september). De begunstigde loopt dus het risico tweemaal te moeten betalen. Al die verschillende standpunten maken het er niet duidelijker op. Ondertussen heeft de Vlaamse decreetgever wel een oplossing klaar: de belastbare grondslag waarop de schenkbelasting is geheven (de afkoopwaarde van de polis), kan voortaan in mindering worden gebracht van de belastbare grondslag waarop de erfbelasting wordt geheven (de verzekeringsprestatie).

November: hoera de VenB wordt hervormd???

tweetnov2016

Wie keek er niet naar uit? De regering had een hervorming van de vennootschapsbelasting beloofd. En die zou er eindelijk gaan komen. De plannen lagen klaar. Driewerf hoera? Driewerf helaas. Uiteindelijk bleek een akkoord toch niet haalbaar omwille van aanhoudende onenigheid over een meerwaardebelasting op aandelen. De zoveelste hervorming die met een sisser afloopt. Duimen maar voor 2017 dat er nog iets van komt. En ondertussen heeft De fiscus op Eén een eigen programma gekregen.

December: op de valreep de programmawet

tweetdec2016

En op de valreep verschijnt de programmawet in het Belgisch Staatsblad. Geen hervorming van de VenB, maar wel innovatie-aftrek, afschaffing van de speculatietaks, verhoging van de VU naar 40 % voor vennootschappen die hun personeel een wagen ter beschikking stellen de brandstofkosten vergoeden, …

2016 was dus weer een bewogen fiscaal jaar. Wij kijken alvast uit naar wat dit jaar brengt. Komt die hervorming van de VenB er dan toch? Welke verrassingen heeft de rechtspraak nog voor ons en wat tovert Vlabel nog uit haar mouw? 2017 wordt ongetwijfeld een boeiend jaar…

Wil u op de hoogte blijven van alle fiscale nieuwigheden van 2017? Hou dan onze publicaties in het oog op bezoek onze online databank monKEY.be.

Gepubliceerd op 25-01-2017

  524