Fiscus past codes aan voor aanvraag vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor overwerk

Gepubliceerd op 23-09-2019

Een KB van 29 augustus 2019 past de codes aan die schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing (BV) in hun BV-aangifte moeten gebruiken als ze willen genieten van een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de BV voor overwerk. Deze aanpassing is een gevolg van de stijging van het maximum aantal (‘gewone’) overuren met overwerktoeslag waarvoor een vrijstelling van doorstorting van BV kan worden verleend aanslagjaren 2020 en 2021.

Tweede BV-aangifte en codes voor vrijstelling BV

Om de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing te bekomen, moeten de schuldenaars van de BV een tweede BV-aangifte indienen. In die tweede BV-aangifte moeten ze aan de hand van de codes, die in bijlage IIIbis bij het KB/WIB 1992 staan, aangegeven van welke maatregel ze willen gebruik maken.

Voor de vrijstelling van doorstorten van BV voor overwerk bestaan momenteel vijf codes:

  • de code 44 voor de eerste 130 overuren met een overwerktoeslag van 50% of 100%;
  • de code 45 voor de eerste 130 overuren met een overwerktoeslag van 20%;
  • de code 51 voor 50 bijkomende overuren wanneer werken in onroerende staat worden verricht op werven met een elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem en een overwerktoeslag geldt van 50% of 100%;
  • de code 52 voor 50 bijkomende overuren wanneer werken in onroerende staat worden verricht op werven met een elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem wanneer een overwerktoeslag geldt van 20%;
  • de code 55 voor 230 bijkomende overuren in de horeca.
office-2360063_1920
  333