Fiscus aast op buitenlandse rekeningen

Gepubliceerd op 12-06-2019

Kreeg u onlangs een brief van de fiscus als aanmaning om uw buitenlandse rekeningen en levensverzekeringen aan te geven in uw aangifte personenbelasting? U bent niet alleen. Naar verluid 200.000 belastingplichtigen kregen zo'n aanmaningsbrief in de bus. Meestal gaat het over situaties uit 2017.

blurred-background-close-up-colors-1098515

Aangifteplicht voor “alle” buitenlandse rekeningen

Sinds aanslagjaar 2012 (inkomsten 2011) moeten buitenlandse rekeningen aangegeven worden bij het centraal aanspreekpunt van de Nationale Bank van België (CAP).

Met de verplichte aangifte van "rekeningen van elke aard” worden bedoeld de lopende rekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen, effectenrekeningen, rekeningen gebonden aan hypothecaire leningen,… bij een bank, wissel-, krediet- of spaarinstelling gevestigd in het buitenland. Maar ook de levensverzekeringen aangehouden bij een verzekeringsmaatschappij in het buitenland vallen onder de meldplicht.

De aangifte gebeurt elektronisch via het formulier terug te vinden op de website van de Nationale Bank (https://cappcc.nbb.be) of op papier (Nationale Bank van België, Centraal aanspreekpunt, De Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel of e-mail cap.pcc@nbb).

Automatische grensoverschrijdende gegevensuitwisseling

Vroeger had de fiscus weinig middelen om de meldingen van belastingplichtigen in de aangifte personenbelasting te controleren. Sinds de inwerkingtreding van de Common Reporting Standard (CRS) wordt de Belgische fiscus in kennis gesteld van bepaalde gegevens over financiële rekeningen en het vermogen van belastingplichtigen in het buitenland. Die grensoverschrijdende informatie-uitwisseling verklaart het rondsturen van de “aanmaningsbrieven” met betrekking tot aanslagjaar 2018.

De aanmaningsbrieven zijn geadresseerd aan heel uiteenlopende belastingplichtigen: de Erasmusstudent met een kleine Nederlandse rekening, de belegger met een effectenrekening in Luxemburg, de houder van een buitenlandse vermogensstructuur. Bijzonder is dat ook bepaalde investeerders in digitale munten een brief ontvingen en zelfs werknemers/kaderleden binnen multinationals die een deel van hun verloning via de buitenlandse moedervennootschap krijgen, aldus Gertjan Verachtert van Sansen International Tax Lawyers.

Alleen tolerantie voor aanslagjaar 2018

Wie de verplichting van het aangeven van zijn buitenlandse rekening niet naleeft, riskeert een boete tot 1.250 euro en een belastingverhoging.

Een buitenlandse rekening die u vorig jaar opende, kan u uiterlijk melden tot het indienen van uw belastingaangifte 2019 (aanslagjaar 2019, inkomstenjaar 2018). 

Belastingplichtigen die voor het aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017) die melding niet deden, zullen echter bij wijze van tolerantie GEEN boete van de fiscus krijgen. Die tolerantie geldt echter niet voor eerder ontvangen roerende inkomsten!

Wees op uw hoede. Het fiscaal risico zal in het algemeen afhangen van dossier tot dossier. Zo zal de fiscus het dossier van een student waarschijnlijk anders behandelen dan dat van de belastingplichtige met een buitenlandse vermogensstructuur…

Aangiftegids personenbelasting 2019

  1966