Fiscale revolutie in de maak

Gepubliceerd op 20-01-2020

Een rapport van de Hoge Raad van Financiën toont de politiek de weg naar een totale fiscale hervorming met onder meer een meerwaardebelasting en het schrappen van de het gros van de aftrekken. Het model is echter zo ingrijpend dat er in het adviesorgaan geen consensus over komt.

Nood aan een belastinghervorming

De Hoge Raad van Financiën is hét adviesorgaan van de federale regering voor onder meer fiscale zaken. Hij bestaat uit experten uit de academische wereld en topambtenaren, die benoemd zijn door de politieke partijen en dus uiteenlopende ideeën en visies vertegenwoordigen. De raad kreeg in 2017 van toenmalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt en anderhalf jaar later nog eens van zijn opvolger Alexander De Croo de opdracht een grote belastinghervorming uit te tekenen.

Na de taxshift en de hervorming van de vennootschapsbelasting, die de fiscale druk in België deden dalen, was het werk nog niet af volgens Van Overtveldt. Hij voldoende de nood van een belastingverschuiving, waarbij de lasten op arbeid voort moesten dalen en moest worden ingespeeld op nieuwe trends. Toen De Croo, na de val van de regering-Michel, op Financiën belandde, stuurde hij de opdracht bij. De Hoge Raad moest geen verschuiving maar een verlaging van de belastingen onderzoeken.

18 scenario's

Per model zijn drie scenario’s uitgewerkt, waarbij de belasting op arbeid met respectievelijk 1 procent, 2 procent of 2,5 procent van het bruto binnenlands product daalt.

In het basisscenario van een daling met 1 procent wordt de belastingvrije som opgetrokken tot het leefloon en wordt de bijzondere bijdrage aan de sociale zekerheid (BBSZ) - die al dateert van het Globaal Plan van Jean-Luc Dehaene en de meesten onder ons maandelijks op de loonbrief zien verschijnen - geschrapt. Dat is goed voor ongeveer 4,5 miljard euro. Dat bedrag kan oplopen tot ruim 11,5 miljard, door het verschuiven van de fiscale schijven en het aanpassen van de tarieven. In totaal zijn er 18 opties.

Annex

  1091