Belastingaftrek voor giften aan culturele instellingen. Hoe zit dat in België?

Gepubliceerd op 19-04-2019

U heeft waarschijnlijk de beelden al gezien. Op maandagavond werd de Notre-Dame in Parijs getroffen door een hevige brand, waarbij een groot deel van het dak volledig verwoest werd. Intussen stromen de giften en schenkingen binnen om de heropbouw te financieren. De steenrijke Franse familie Pinault was de eerste gulle schenker, en zou via haar investeringsmaatschappij Artemis 100 miljoen euro deblokkeren voor de heropbouw van de Notre-Dame. Dergelijke giften zijn in Frankrijk fiscaal aftrekbaar. Sinds 2003 kunnen bedrijven die in cultuur investeren, 60 tot 90% van hun uitgaven voor mecenaat van hun belastbaar inkomen aftrekken. Is dit ook zo in België? Wij onderzochten het voor u.

notre-dame
Getty Image ©

Giften ≠ publiciteitskosten

Het onderscheid tussen (onbeperkt fiscaal aftrekbare) publiciteitskosten en (beperkt fiscaal aftrekbare) giften, zoals deze voor de Notre-Dame, is soms moeilijk te maken. De Dienst voor Voorafgaande Beslissingen reikt volgend onderscheid aan:

Stortingen in geld en zonder enige tegenprestatie aan een erkende instelling kwalificeren als giften en zijn fiscaal aftrekbaar (onder de voorwaarden van de art. 199 en 200 WIB92). Zijn de stortingen daarentegen mét een tegenprestatie (bv. publiciteit) en niet in wanverhouding met het verkregen voordeel, dan zijn deze te beschouwen als publiciteitskosten, aftrekbaar (onder de voorwaarden van art. 49 WIB92).

Dubbele begrenzing

Giften aan instellingen, inrichtingen, verenigingen, universiteiten, OCMW's, erkende culturele instellingen, het Rode Kruis van België, enz. zijn onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen aftrekbaar in de vennootschapsbelasting.

Het totaal aftrekbaar bedrag van giften is beperkt tot maximaal 5 %, met een absoluut maximum van 500.000 euro.

Het aftrekbare bedrag wordt vermeld in het Vak Niet-belastbare bestanddelen (code 1601) en in het Vak Uiteenzetting van de winst (tweede kader) als onderdeel van de aftrek van niet-belastbare bestanddelen afgetrokken van de Belgische winst (afhankelijk van het feit of de gift toerekenbaar is aan het niet bij verdrag vastgestelde resultaat, dan wel het Belgische resultaat) code 1432.

Voorbeeld

  890